Dodana: 22 wrzesień 2014 13:07

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2014 13:07

Trwa konkurs na pracę magisterską o edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na pracę magisterską związaną z dowolną dziedziną edukacji. Studenci, którzy obronili swoje prace dyplomowe lub dopiero zamierzają to zrobić, mają szansę wygrać nagrody pieniężne.

Praca magisterska nie musi być jedynie zwieńczeniem i podsumowaniem nauki na uczelni wyższej. Nie musi również trafić niezauważona na półkę w archiwum razem z  tysiącami innych prac. Absolwenci oraz studenci wyższych uczelni mogą zgłosić swoje prace magisterskie do konkursu organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i tym samym wygrać nagrody pieniężne oraz możliwość opublikowania jej fragmentów w kwartalniku naukowym „Edukacja”.

Tematem pracy konkursowej może być zagadnienie związane z dowolną dziedziną edukacji. Edukacja wczesnoszkolna, oświata, szkolnictwo wyższe lub uczenie się dorosłych – to tylko niektóre z proponowanych przez organizatorów tematów. – W pracach konkursowych będziemy przede wszystkim doceniali stopień wykorzystania danych i wyników badań, nowatorski charakter analiz, a także znaczenie podjętego problemu dla rozwoju badań edukacyjnych. Dodatkowym atutem będzie odniesienie do zmian, jakie zachodziły w edukacji od 1999 r. w związku z 25-leciem przemian ustrojowych w Polsce, które miały wpływ również na edukację – mówi dr Michał Sitek, z-ca dyrektora ds. naukowych IBE, a zarazem członek kapituły konkursowej.

W rozpoczynającym się konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na wyższych uczelniach wszystkich kierunków w okresie od 31 października 2013 r. do 31 października 2014 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 17 listopada 2014 roku, ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2015 roku. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać  także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody. Autor najlepszej pracy otrzyma 3 000 zł., drugie i trzecie miejsce kolejno 2 000 i 1 000 zł.

Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą istniejące dane z badań do analizy problemów polityki i praktyki edukacyjnej organizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe, można znaleźć na stronie internetowej: http://eduentuzjasci.pl/pl/konkurs

Informacja o Instytucie Badań Edukacyjnych:

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zatrudnia około 150 badaczy zajmujących się edukacją – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze w tym zakresie, aktywnie promuje politykę edukacyjną opartą na faktach (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

www.ibe.edu.pl

Informacje o projekcie Entuzjaści Edukacji:

Celem głównym projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” (Entuzjaści Edukacji) jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Projekt jest realizowany przez IBE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

www.eduentuzjasci.pl

plakat-informacje o konkursie IBE.pdf

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook