Dodana: 12 wrzesień 2014 07:16

Zmodyfikowana: 12 wrzesień 2014 07:16

Konkurs wiedzy o mediach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej? Interesują cię środki masowego przekazu? Lubisz pisać, nagrywać, fotografować? Zgłoś się do konkursu wiedzy o mediach!

Organizatorem etapu szkolnego oraz okręgowego w województwie podlaskim jest Kulturoznawstwo Uniwersytetu w Białymstoku. Zawody centralne przeprowadzi Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Najważniejszy cel konkursu to popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy chcą, by młodzi ludzie świadomie odbierali i współuczestniczyli w komunikacji społecznej, potrafili samodzielnie analizować i oceniać przekazy medialne. Do tego niezbędna jest edukacja medialna, a konkurs jest jednym z jej narzędzi.

W pierwszym szkolnym etapie konkursu uczniowie będą musieli przygotować własne prace - w formie eseju, filmu, nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu na jeden z podanych tematów. Liczyć się będzie nie tylko poprawność merytoryczna nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Do drugiego etapu konkursu w każdym okręgu zakwalifikowanych zostanie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej. Etap okręgowy będzie polegał na rozwiązaniu testu. Do zawodów centralnych zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników z każdego okręgu.

Do udziału w konkursie uczniowie mogą zgłaszać się sami lub za pośrednictwem swoich nauczycieli. Prace konkursowe trzeba będzie przesłać najpóźniej do 31 października. Nagrodami są indeksy na jedną z 16 uczelni współorganizujących konkurs, m.in. na UwB, a także staże i cenne nagrody rzeczowe.

Wszystkie potrzebne informacje, regulamin konkursu, a także zakres tematyczny i listę przydatnych lektur można znaleźć na stronie www.kwm.uwb.edu.pl

 

 

Uniwersytet w Białymstoku

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook