Dodana: 3 luty 2022 15:07

Zmodyfikowana: 3 luty 2022 15:07

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje, że 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika, który musi zaopiekować się dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły przez COVID-19.

Uśmiechająca się dziewczynka

Zasiłek opiekuńczy przysługuje do 27 lutego 2022 r. w przypadku zamknięcia placówki z powodu i konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem do 8 lat,
  • dzieckiem do 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
  • dzieckiem do 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę czy opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

Nie zmieniły się zasady występowania o zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek oraz zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

źródło: KRUS
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook