Dodana: 26 sierpień 2021 13:26

Zmodyfikowana: 26 sierpień 2021 13:26

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej

Kandydaci na to stanowisko mogą się zgłaszać od 2 do 31 sierpnia br. Nowego dyrektora komisja konkursowa wyłoni do 2 grudnia br. Tak postanowił zarząd województwa na posiedzeniu w środę, 28 lipca.
Opera i Filharmonia Podlaska

Kandydat na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki musi mieć wykształcenie wyższe (preferowane o profilu artystycznym), co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym.

Musi się wykazać wiedzą na temat działalności statutowej Opery, umiejętnościami organizatorsko-menadżerskimi i znajomością przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić m.in.: plan programowo-artystyczny obejmujący pięć sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2021/2022 (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć), strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązki dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej pełni prof. Violetta Bielecka - po tym, jak dotychczasowa dyrektor prof. Ewa Iżykowska-Lipińska złożyła rezygnację ze stanowiska.

Więcej na stronie BIP

Barbara Likowska-Matys
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Piotr Babulewicz

facebook