Dodana: 15 marzec 2022 10:20

Zmodyfikowana: 15 marzec 2022 10:20

Ważna zmiana dotycząca pomocy de minimis

Przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis za 2021 rok czekają ważne zmiany w przepisach prawa w zakresie przedkładania dokumentów na taki cel.

Pieniądze na niebieskim tle

Przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia z opłat produktowych oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (PKE) w ramach pomocy de minimis, wynikających z ustaw:

  • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz.1114 ze zm.),
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz.1850 ze zm.),
  • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz.1893 ze zm.),

mają obowiązek przedkładania wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń dotyczących otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w terminie do dnia 15 marca 2022 roku wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej „BDO”.

źródło: Departament Ochrony Środowiska UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook