Dodana: 18 listopad 2020 11:33

Zmodyfikowana: 18 listopad 2020 11:33

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dot. Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Uwagi do projektu „Wieloletniego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej” można było zgłaszać od 19 października do 10 listopada 2020r. Program został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku w ramach Projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przy współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Stolik z przystawionymi krzesłami. W tle logo województwa - pikselowy żubr z napisem Podlaskie.

Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej.

W załączeniu poniżej znajduje się sprawozdanie z konsultacji.


źródło: ROPS

opracc. Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook