Dodana: 5 luty 2019 14:35

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 14:36

Rezygnacja ze stanowiska

Artur Kosicki złożył rezygnację ze stanowiska marszałka województwa. Oświadczenie w tej sprawie wpłynęło do biura sejmiku województwa podlaskiego we wtorek, 5 lutego br. Ma zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku zaplanowanej na 18 lutego br.

Jak wyjaśnia Dyrektor Biura Sejmiku Bogumiła Karniewicz, jeśli rezygnacja marszałka zostanie przez radnych przyjęta, to w ciągu trzech miesięcy od tej decyzji, czyli od 18 lutego br. musi zostać wybrany nowy zarząd województwa.
Natomiast, jeśli sejmik nie przyjmie rezygnacji, to termin trzech miesięcy na powołanie nowego zarządu rozpoczyna się z ostatnim dniem lutego. Radni podejmą decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Dotychczasowy zarząd województwa wykonuje swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowego składu zarządu.

facebook