Dodana: 1 lipiec 2020 09:36

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2020 09:36

Konsultacje społeczne dot. linii kolejowej nr 6 Białystok – granica państwa

W związku z realizacją na potrzeby PKP PLK S.A. projektu pn.: „Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)” z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” Aurus Asper Sp. z o. o. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji w formie ankiety i prosi o jej uzupełnienie.

Ilustracja do artykułu Dworzec PKP konferencja 0 21.jpg

Uzupełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl (w tytule: „Konsultacje”) bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok,  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w terminie do 12 lipca 2020 r.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Departament Infrastruktury i Transportu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

facebook