Dodana: 14 marzec 2022 12:09

Zmodyfikowana: 14 marzec 2022 12:09

Konsultacje na temat ścieżki rowerowej Białowieża-Hajnówka

2 i 5 kwietnia odbędą spotkania na temat wariantów przebiegu ścieżki. Będą miały formułę warsztatową. W trakcie będzie możliwość zgłaszania uwag w sprawie dotychczas przedstawionych wariantów, a także dyskusji z ekspertami.

Ścieżka rowerowa

Spotkania odbędą się:

  • Hajnówka (Hajnowski Dom Kultury) – 2 kwietnia, w godz. 10–13,
  • Nieznany Bór – (Enklawa Białowieska) – 5 kwietnia, w godz. 17–20.

Są one kontynuacją zorganizowanego online spotkania otwierającego, które miało miejsce 12 stycznia 2022 r. Na stronie poświęconej ścieżce Białowieża – Hajnówka można zapoznać się z materiałami z tego spotkania.

Istotą konsultacji jest poznanie punktów widzenia i potrzeb jak najszerszej publiczności i wspólna praca nad konkretnymi rozwiązaniami, które pomogą uwzględnić zróżnicowane potrzeby.

Jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w spotkaniu, może przysłać uwagi drogą mailową na adres kontakt@sciezkabialowieska.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

źródło: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: UMWP

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook