Dodana: 9 luty 2022 15:41

Zmodyfikowana: 9 luty 2022 15:41

Konkurs na stanowisko dyrektora szpitala psychiatrycznego w Choroszczy nierozstrzygnięty

Żaden z kandydatów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy nie uzyskał bezwzględnej większości głosów komisji konkursowej, która zebrała się w środę, 9 lutego. Wobec tego postępowanie konkursowe zostało nierozstrzygnięte.

Budynek szpitala

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r., komisja konkursowa wybiera kandydata w drodze głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów. W środę głosowała trzy razy i żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów.

W związku z tym Zarząd Województwa Podlaskiego zobowiązany jest w ciągu 30 dni ogłosić nowy konkurs na to stanowisko. Aktualnie obowiązki dyrektora placówki pełni Bogdan Minkiewicz.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook