Dodana: 27 luty 2020 13:35

Zmodyfikowana: 27 luty 2020 13:39

Konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Stosowną uchwałę podjęto podczas posiedzenia, 18 lutego br. Oferty można składać do 10 marca.

Ilustracja do artykułu szpital-1-2.jpg

Zgodnie z zapisami w uchwale, kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora to:

  • wykształcenie wyższe;
  • wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
  • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Osoby starające się o to stanowisko nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2020 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15- 888 Białystok. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - link do ogłoszenia.

facebook