Dodana: 19 wrzesień 2019 15:50

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2019 15:50

Konkurs na dyrektora pogotowia ratunkowego SP ZOZ w Łomży

Zarząd Województwa Podlaskiego 17 września br. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży

Kandydaci powinni mieć wykształcenie wyższe, doświadczenie na stanowisku kierowniczym, ale przede wszystkim ich wiedza i doświadczenie zawodowe winny dawać rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora łomżyńskiej placówki.
Oprócz dokumentów wymagane jest złożenie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora łomżyńskiego szpitala na najbliższe 6 lat.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 27 września 2019 r., liczy się data wpływu do UMWP w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie można znaleźć pod adresem:

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/oferty_pracy/praca_dyrektorzy_jednostek/oferta-pracy-na-stanowisko-dyrektor-wojewodzkiej-stacji-pogotowia-ratunkowego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-lomzy-z-2019-09-17.html

 

 

facebook