Dodana: 14 styczeń 2020 16:04

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2020 09:17

Konkurs na dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Stosowną uchwałę podjęto podczas posiedzenia, 14 stycznia br. Oferty można składać od 15 stycznia do 20 lutego 2020r.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Zgodnie z zapisami w uchwale kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego to:

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne)
- co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy
- min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym
- niekaralność  prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe
- korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
- stan zdrowia pozwalający na prace na stanowisku kierowniczym

A także

- wiedza na temat działalności statutowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
- umiejętności organizatorsko –menadżerskie
- znajomość przepisów prawa dotyczących instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Przeprowadzenie  konkurs na szefa Muzeum Podlaskiego w Białymstoku jest uzasadnione tym, że z dniem 31 grudnia 2019 r. zakończyła się kadencja obecnego dyrektora instytucji. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w załączeniu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ⇒ link do strony 

 

 

facebook