Dodana: 20 maj 2020 12:12

Zmodyfikowana: 20 maj 2020 13:09

Komunikat KRUS o zasiłku dla rolnika i domownika w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ilustracja do artykułu rolnictwo.jpg

Ustawa ta umożliwia KRUS przyznanie rolnikowi i domownikowi prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, który przypada nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz  wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

W związku z powyższym kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

Żeby otrzymać zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z  COVID-19 należy złożyć wniosek, po rozpatrzeniu którego KRUS wyda stosowną decyzję.

Wniosek o zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 znajdziemy tutaj: WNIOSEK 

Instrukcja przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP dostępna jest tutaj: INSTRUKCJA 

Źródło: KRUS Białystok

red. Cezary Rutkowski

fot.: Mateusz Duchnowski

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook