Dodana: 2 kwiecień 2021 13:33

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2021 10:03

Komunikat Archidiecezji Białostockiej - święcenie pokarmów na otwartej przestrzeni

Mając na względzie duchowe dobro oraz zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w czasie trwającej epidemii, Administrator Archidiecezji Białostockiej bp Henryk Ciereszko wydał zarządzenie oparte na wskazaniach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski oraz obowiązujących zasadach sanitarnych.

Fragment leżącego drewnianego krzyża z Jezusem.

W Wielki Czwartek we Mszy św. Krzyżma uczestniczy jeden ksiądz z parafii i ta grupa księży w imieniu całego duchowieństwa odnowi przyrzeczenia kapłańskie.

Na Mszę św. Krzyżma nie zaprasza się w tym roku ministrantów z Archidiecezji Białostockiej, tego dnia nie odbędzie się też spotkanie paschalne kapłanów z księżmi biskupami.

We Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd obmycia nóg.

W Wielki Piątek podczas adoracji Krzyża tylko przewodniczący liturgii całuje krzyż, pozostali adorują przez przyklęknięcie lub skłon. W modlitwie powszechnej dodaje się wezwanie o ustanie pandemii

Święcenie pokarmów może obyć się także poza kościołem, na otwartej przestrzeni. Należy zadbać o to, by nie było dużych skupisk wiernych. Zakazuje się święcenia pokarmów wielkanocnych przez Internet i media społecznościowe. Osoby, które nie uczestniczyły w święceniu pokarmów w tradycyjny sposób w kościołach, mogą je poświęcić same, odmawiając przepisaną modlitwę, którą mogą odebrać w parafiach.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego może odbyć się procesja rezurekcyjna w uproszczonej formie. Procesje powinny być skromniejsze, aby zachować wymogi sanitarne dotyczące odstępów.

Przypomina się, aby księża przestrzegali wymogów sanitarnych i zwracali uwagę na ich przestrzeganie przez uczestniczących w nabożeństwach (dezynfekcja, dystans, maseczki).

Należy pamiętać, że każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust. Nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę. Kapłan nie może też odmówić wiernemu udzielenia Komunii Świętej na rękę.

W Archidiecezji Białostockiej dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej została przedłużona do 30 maja 2021.

Wszystkich, którzy nie będą uczestniczyli w celebracjach Świętego Triduum, zachęca się do łączenia się w modlitwie ze wspólnota Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji Białostockiej ArchiBial Media.

 

żródło: Archidiecezja Białostocka

facebook