Dodana: 24 lipiec 2020 15:13

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2020 15:13

Ewa Komorowska nowym dyrektorem Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Uchwałę w sprawie powołania Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (PWOMP) wręczył w piątek (24.07) obejmującej to stanowisko Ewie Komorowskiej Marek Malinowski, członek zarządu. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął stosowną decyzję podczas środowego (22.07) posiedzenia.

Ilustracja do artykułu Dyrektor Ewa Komorowska (1 of 5).jpg

Ewa Komorowska dyplom lekarza zdobyła na Akademii Medycznej w Białymstoku. Karierę zawodową rozpoczęła w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku. Pracowała też jako starszy asystent w białostockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWIA. W latach 1999 -2005 kierowała Przychodnią Zakładową Spółdzielni SNB. Od 2004 r. do 2014 r. pracowała w Podlaskim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku pełniąc m.in. funkcję dyrektora placówki. Po kilkuletniej przerwie, w czasie której prowadziła mi.in. Specjalistyczną Indywidualną Praktykę Lekarską, powróciła do PWOMP w Białymstoku, gdzie obecnie pełni obowiązki dyrektora.

W swojej karierze zawodowej Ewa Komorowska pełniła funkcje, m.in. konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy dla województwa podlaskiego (od 2005 r.), przewodniczącej i wiceprzewodniczącej (do chwili obecnej) Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w Białymstoku. W 2008 r. została odznaczona Medalem Honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Ewa Komorowska została powołana na stanowisko dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na okres 6 lat od 1 sierpnia 2020 r.

Pierwszy konkurs na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Medycyny Pracy w Białymstoku został ogłoszony 13 maja br. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. 10 czerwca, po wyznaczeniu przez przewodniczącego komisji konkursowej terminu rozmów kwalifikacyjnych, jedna z kandydatek poinformowała o rezygnacji z udziału w  postępowaniu konkursowym ze względów zdrowotnych.

W związku z tym, Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił 17 czerwca drugi konkurs na to stanowisko. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta. W związku z powyższym i zgodnie z przepisami, zarząd województwa uchwałą z 8 lipca wskazał Ewę Komorowską jako kandydatkę na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medyny Pracy w Białymstoku, a kandydatura ta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową podczas posiedzenia 20 lipca br.

 

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook