Dodana: 11 wrzesień 2014 12:02

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2014 12:02

Poszukiwane punkty Eurodesk Polska

Krajowe Biuro Eurodesk Polska poszukuje organizacji zainteresowanych prowadzeniem regionalnych punktów informacyjnych Eurodesku w Białymstoku, Bielsku Białej, Częstochowie, Łodzi, Kaliszu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Płocku, Radomiu, Tarnowie i innych większych miastach, w których nie działają punkty informacyjne Eurodesk Polska. Mapka z organizacjami należącymi do sieci znajduje się na stronie Eurodesk Polska www.eurodesk.pl.

Współpraca w ramach Eurodesku ma charakter bezgotówkowy. Organizacje należące do naszej sieci nie otrzymują na swoją działalność od Krajowego Biura Eurodesk Polska żadnych środków finansowych. Co oferujemy? Narzędzia umożliwiające kontakt online z konsultantami Eurodesku z całej Europy oraz do dostęp do zasobów informacyjnych o charakterze europejskim i młodzieżowym. A ponadto: nieodpłatne szkolenia dla pracowników organizacji należących do sieci, możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych projektach informacyjnych, a także publikacje i materiały promocyjne Eurodesk Polska.

Od organizacji należących do Eurodesk Polska oczekujemy udzielania informacji z wykorzystaniem narzędzi i zasobów informacyjnych Eurodesku, przestrzegania godzin otwarcia punktu, uczestnictwa w eurodeskowych wydarzeniach oraz zaangażowania w projekty informacyjne. Zasady współpracy w ramach Eurodesku reguluje porozumienie zawierane między organizacją prowadzącą punkt informacyjny a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w której mieści się Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Sieć Eurodesku liczy ponad 1300 organizacji i instytucji z 33 krajów europejskich. W Polsce działa 21 regionalnych i kilkadziesiąt lokalnych punktów Eurodesk Polska. Działalność Eurodesku wspiera – finansowo i merytorycznie – Komisja Europejska w ramach Programu „Erasmus+” oraz Ministerstwa: Edukacji Narodowej i Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krajowym Biurem Eurodesku w Polsce zarządza Narodowa Agencja Programu „Erasmus+”, działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji o Eurodesku na stronie: www.eurodesk.pl.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane członkostwem w sieci i prowadzeniem punktu informacyjnego Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie ankiety dla organizacji i instytucji zainteresowanych członkostwem w sieci Eurodesk Polska.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi organizacjami. Ich przedstawiciele zostaną zaproszeni na wrześniowe szkolenie wprowadzające dla organizacji przystępujących do sieci Eurodesk Polska.

Wawrzyniec Pater
Koordynator Eurodesku w Polsce
 
Źródło: eurodesk.pl

facebook