Dodana: 24 lipiec 2021 10:33

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2021 10:33

24 lipca - Dzień Policjanta

Chronią życie, zdrowie i mienie ludzi, zapewniają spokój w miejscach publicznych, transporcie i na wodach, wykrywają i ścigają sprawców przestępstw i wykroczeń - policjanci. Dokładnie 102 lata temu powołana została Policja Państwowa. 24 lipca przypada jubileuszowy dzień, w którym należy wyrazić uznanie dla policjantów za ich pracę oraz wspomnieć pamięć o poległych funkcjonariuszach na służbie.
Dzień Policjanta

Każdego dnia ludzie w niebieskich mundurach czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. By wykonać swoje obowiązki, nierzadko ryzykują zdrowie lub nawet życie. Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Data 24 lipca upamiętnia rocznicę powołania w 1919 roku Policji Państwowej. Na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powstała organizacja, która zunifikowała wcześniej istniejące formacje policyjne: Milicję Ludową i Policję Komunalną. Dzień Policjanta ustanowiony został przez Sejm RP w 1995 roku.

Z badań oceny wybranych instytucji przeprowadzonych w ubiegłym roku wynika, że policja jest jedną z instytucji publicznych najwyżej ocenianych, spośród wszystkich poddanych ocenie badanych. Działania policji dobrze oceniło aż 80% ankietowanych.

Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 3024 policjantów, w tym 670 kobiet.  

Paulina Tołcz
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

facebook