Dodana: 22 styczeń 2022 20:39

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2022 11:15

23 stycznia 2022 roku – 229. rocznica II Rozbioru Polski

23 stycznia 1793 roku cesarzowa Rosji – Katarzyna II i król Prus – Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat o II Rozbiorze Polski. Przyczyną tego tragicznego wydarzenia była porażka Polski w wojnie z Rosją w 1792 roku w obronie Konstytucji 3 Maja oraz przejęcie rządów w naszym kraju przez targowiczan. To ich sumienie obciąża rozbiorowy traktat z 1793 roku.

Flaga biało-czerwona ze śladami po rozerwaniu oraz widoczna informacja o 229. rocznicy II rozbioru Polski

Utrata Wielkopolski i innych ważnych ziem

Od razu po podpisaniu traktatu rozbiorowego wojska pruskie i rosyjskie przekroczyły granicę naszego kraju. Polskie oddziały wycofywały się z oddawanych ziem praktycznie bez walki. Jednym z nielicznych, większych starć była obrona ratusza przez Prusakami w miejscowości Kargowa w Wielkopolsce.

W wyniku II Rozbioru Polski, Prusy zagarnęły całkowicie: Wielkopolskę, Kujawy, część Mazowsza oraz Gdańsk i Toruń (łącznie był to obszar o powierzchni 58 tys. kilometrów kwadratowych). Natomiast Rosja wchłonęła kolejne wschodnie tereny Rzeczypospolitej, w tym m.in. – w całości województwa: mińskie, kijowskie i podolskie oraz w dużej części województwa: wileńskie, nowogródzkie i wołyńskie (łącznie był to obszar 250 tys. kilometrów kwadratowych).

W drodze do ostatecznego podziału Polski

Tym razem w podziale ziem Rzeczpospolitej nie wzięła udziału Austria, która prowadziła wówczas wojnę z rewolucyjną Francją. Jednak dwóch latach – w 1795 roku uczestniczyła ona wraz Prusami i Rosją w kolejnym – III Rozbiorze Polski. Dopiero on zaspokoił wszystkie zaborcze dążenia tych ówczesnych, śmiertelnych wrogów Rzeczpospolitej, a nasz kraj zniknął z mapy świata do 1918 roku.

opr. Jerzy Górko

Na podstawie:
www.twojahistoria.pl
www.wikipedia.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook