Dodana: 23 maj 2019 17:20

Zmodyfikowana: 23 maj 2019 17:20

Jest zwycięzca konkursu koncepcji instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”

Instalacja artystyczna „Ludzie z lodu” jest istotnym elementem największej na Wschód od Wisły inwestycji muzealnej, jaką jest Muzeum Pamięci Sybiru. Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej instalacji, Muzeum Pamięci Sybiru ogłosiło 29 marca 2019 roku. Do składania prac zgłosiło się aż 13 osób. Dziś jury ogłosiło werdykt: pierwszą nagrodę i zaproszenie do negocjacji otrzymała pani Martyna Pająk z Poznania.

Nagrodzona praca - projekt instalacji artystycznej -Ludzie z lodu

Instalacja artystyczna „Ludzie z lodu”, będąca istotnym elementem muzealnej ekspozycji, znajdzie się w części wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, która będzie poświęcona obecności i pobycie deportowanych na Sybirze. Ulokowana w przedwojennym magazynie przy ulicy Węglowej instalacja ma zachęcić do zatrzymania się w trakcie zwiedzania wystawy stałej i dłuższej refleksji nad losami zesłańców. „Ludzie z lodu” to sylwetki zatrzymane w czasie, a inspiracją do ich powstania były lodowe stalagmity. Dopełnieniem mają być spadające krople stanowiące symbol upływającego czasu.

Prace oceniało grono ekspertów m.in. historyków, rzeźbiarzy, grafików czy kuratorów sztuki. Jury przewodniczył dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB,  prorektor Politechniki Białostockiej. Z kolei stanowisko zastępcy przewodniczącego sądu objął grafik i scenograf dr hab. Andrzej Dworakowski, prof. PB. Prace oceniali również zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, dr Macin Zwolski – kierownik Działu Naukowego Muzeum Pamięci Sybiru, a także prof. Jacek Jagielski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Funkcje Konsultantów z głosem doradczym pełnili Jan Kabac – autor projektu budynku Muzeum Pamięci Sybiru oraz  Christophe Gaeta – przedstawiciel Tempora S.A – autora koncepcji wystawy stałej Muzeum.

Pierwszą Nagrodę w wysokości 11 000,00 zł oraz zaproszenie autora opracowanej koncepcji projektowej do negocjacji, Sąd Konkursowy przyznał pani Martynie Pająk z Poznania. Drugą Nagrodę w wysokości 7 000,00 zł otrzymała firma ARCHIGLASS reprezentowana przez Tomasza Urbanowicza oraz Konrada Urbanowicza z Wrocławia. Jednocześnie Sąd Konkursowy zdecydował nie przyznawać więcej wyróżnień.

Przewodniczący Sądu Konkursowego dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB uzasadnił werdykt w następujący sposób:

- Na bazie analizy i dyskusji jednogłośnie przyjęliśmy, że pierwszą nagrodę otrzyma praca Pani Magdaleny Pająk z Poznania. Nie było wątpliwości, że ta praca jest właściwą, najlepszą ze wszystkich nadesłanych. Co nie znaczy, że jest idealna - podkreślał dr hab. Jarosław Perszko.  - To ciekawe rozwiązanie, które w żaden sposób nie nawiązuje do określonej epoki. Odzwierciedla uniwersalizm, o który chodziło organizatorom konkursu. Uniwersalizm, który jednoczy w sobie nie tylko ostatni okres, który najczęściej kojarzymy z zsyłkami, czyli okres II wojny światowej, ale próbuje związać cały ponad 200-letni czas doświadczeń narodu polskiego. Z kolei praca, która otrzymała drugą nagrodę, autorstwa firmy ARCHIGLASS, nawiązuje do bardzo nam bliskiej komórki życia społecznego, jaką jest rodzina, jednak co ważne nie nawiązuje do konkretnej osoby. Ciekawym rozwiązaniem przestrzennym jest osadzenie na płycie, która przypomina pola lodowe, czy śnieżne – mówił.

 Budynek Muzeum Pamięci Sybiru osiągnął już etap tzw. surowy zamknięty. Trwają jeszcze prace wykończeniowe i instalacyjne. Po zakończeniu budowy rozpocznie się montaż wystawy i wyposażenia Muzeum.

mat. org/oprac.art

facebook