Dodana: 8 styczeń 2004 08:35

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2004 08:35

Graniczne Punkty Kontrolne (GPK) w regioniePLACÓWKA SG w Budzisku


1. Przejście drogowe osobowo – towarowe dostępne dla wszystkich kategorii osób i środków transportu
2. Aktualnie odprawy dokonywane są wg następującego schematu:

 • Kierunek wjazdowy do RP – odprawy dokonywane są na terytorium RL.
 • Kierunek wyjazdowy z RP – odprawy dokonywane są na terytorium RP:
  - trzy pasy odpraw pojazdów osobowych
  - jeden pas odpraw przeznaczony dla autokarów i VIP.
   

UWAGA!

Od godz. 0.00 dnia 21.12. 2007 r. Straż Graniczna zaprzestanie kontroli granicznej w przejściu drogowym w Budzisku.
Najbliższy parking usytuowany w odległości około 500 m od terenu przejścia i posiada  nawierzchnię nie utwardzoną o powierzchni ok.1000 m2. Toaleta usytuowana w budynku usługowym. Najbliższa stacja paliw usytuowana jest w m. Szypliszki (ok. 7 km), czynna przez całą dobę i oferuje paliwa w pełnym zakresie.

PLACÓWKA SG w Budzisku
16 – 411 Szypliszki
tel. (087) 5682108 – centrala
tel. (087) 5660400 – Komendant  
tel. (087) 5658115 – Kierownik zmiany
tel. (087) 5682107– fax

Przejście kolejowe
W przejściu kolejowym w Trakiszkach podległym Placówce SG w Budzisku w ciągu doby dokonywane są odprawy trzech par pociągów osobowych oraz średnio trzech par pociągów towarowych. Pomieszczenia służbowe usytuowane są w budynku PKP posiadającym pełne zaplecze sanitarne. Parking usytuowany jest bezpośrednio przy budynku głównym, posiada nawierzchnię utwardzoną i powierzchnię ok. 300 m.

UWAGA!
Od godz. 0.00 dnia 21.12. 2007 r. Straż Graniczna zaprzestanie kontroli granicznej w przejściu kolejowym w Trakiszkach.

PLACÓWKA SG w Ogrodnikach
1. Przejście drogowe osobowo – towarowe dostępne dla:

 • wszystkich kategorii osób i środków transportu w ruchu osobowym
 • ruchu towarowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów.

2. Aktualnie odprawy dokonywane są wg następującego schematu:

 • Kierunek wjazdowy do RP – odprawy dokonywane są na terytorium RL
 • Kierunek wyjazdowy z RP – odprawy osób oraz środków transportu dokonywane są na terytorium RP
  - dwa pasy odpraw pojazdów osobowych,
  - dwa pasy odpraw przeznaczony dla autokarów, oraz VIP,
  - jeden pas odpraw przeznaczonych dla odpraw samochodów ciężarowych
 • Najbliższy parking usytuowany w odległości około 200 m od terenu przejścia i posiada  nawierzchnię nie utwardzoną o powierzchni ok.1500 m2. Toaleta usytuowana w budynku usługowym.

Najbliższa stacja paliw usytuowana jest w m. Sejny (ok. 12 km), czynna przez całą dobę i oferuje paliwa w pełnym zakresie.

UWAGA!
Od godz. 0.00 dnia 21.12. 2007 r. Straż Graniczna zaprzestanie kontroli granicznej w przejściu drogowym w Ogrodnikach

PLACÓWKA SG w Ogrodnikach
16 – 500 Sejny
tel. (087) 5172162, 5660500
– centrala
tel. (087)
5172240 – Komendant
tel. (087)
5172162 w 220, 5658175 – Kierownik zmiany
tel. (087) 5660505– fax

PLACÓWKA SG w Płaskiej

 • Rzeczne przejście graniczne Rudawka − Lesnaja otwarto w dniu 30.04.2005 r., rodzaj ruchu granicznego − osobowy.

  Czynne w okresie: od 1-go maja do 1-go października w godzinach 7:00 − 19:00.

  Odprawy osób oraz środków transportu prowadzone są na terytorium RB.

UWAGA:
W związku z wejściem Polski do Układu z Schengen w nowym sezonie od 1 maja 2008 roku planowane jest przeniesienie odprawy na terytorium RP.

PLACÓWKA SG w
Płaskiej
                                                                                                
16-326 Płaska 80 A
tel. (087) 64 39 500 - Kierownik zmiany 
tel. (087) 64 39 501 – Komendant 
fax (087) 64 39 505
plaska@strazgraniczna.pl

PLACÓWKA  SG w Kuźnicy

Przejście drogowe - osobowe

Odprawy graniczne wszystkich kategorii osób oraz środków transportu dokonywane są na  terytorium RP:

 • Kierunek wjazdowy do RP 
  -  samochody osobowe na 5 pasach
  -  autokary na 1 pasie
  -  VIP  na 1 pasie
  -  odprawy samochodów ciężarowych dokonywane na platformie na terenie przejścia na której jednorazowo pomieścić się może ok. 100 samochodów ciężarowych.
 • Kierunek wyjazdowy z RP
  - samochody osobowe na 5 pasach
  - autokary na 1 pasie
  - VIP  na 1 pasie
  - odprawy samochodów ciężarowych dokonywane będą na platformie na terenie przejścia na której jednorazowo pomieścić się może ok. 100 samochodów ciężarowych.

Najbliższy parking dla samochodów osobowych usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego, posiada nawierzchnię utwardzoną o powierzchni ok. 300 m2. Toaleta usytuowana w budynku usługowym.

Najbliższy parking dla samochodów ciężarowych usytuowany jest w odległości około 3 km. od przejścia granicznego, Zajazd „SOSNA” posiada nawierzchnię utwardzoną o powierzchni ok.1000 m2. Toaleta usytuowana w budynku usługowym.

Najbliższa stacja paliw usytuowana jest w m. Sokółka (16 km.) czynny całodobowo, dostępne paliwa w pełnym zakresie.

PLACÓWKA SG w Kuźnicy
16 – 123  Kuźnica
tel. (085) 7224016, 7126200 – centrala
tel. (085) 7224811, 7126201
– Komendant
tel. (085)
 7224701 –  Kierownik zmiany
tel. (085) 7126205 –  fax

PLACÓWKA SG w Bobrownikach

 • Przejście drogowe osobowo – towarowe dostępne dla wszystkich kategorii osób i środków transportu
 • Odprawy osób oraz środków transportu prowadzone są na terytorium RP
 • Kierunek wjazdowy do RP
  - trzy pasy odpraw pojazdów osobowych,
  - jeden pas odpraw przeznaczony dla autokarów,
  - jeden przeznaczony dla VIP,
  - cztery pasy przeznaczone dla odpraw samochodów ciężarowych.
 • Kierunek wyjazdowy z RP
  - cztery pasy odpraw pojazdów osobowych,
  - jeden pas odpraw przeznaczonych dla  autokarów,
  - jeden pas odpraw przeznaczonych dla  VIP,
  - odprawy samochodów ciężarowych  dokonywane są w oparciu o platformę na której jednorazowo mieści się 50 pojazdów.

Najbliższy parking usytuowany jest w odległości około 1 km. od przejścia granicznego, posiada nawierzchnię utwardzoną o powierzchni ok.5000 m2. Toaleta oraz natryski usytuowane są  w budynku usługowym.

Najbliższa stacja paliw usytuowana w odległości ok. 1 km od terenu przejścia czynna całodobowo, dostępne paliwa w pełnym zakresie.

PLACÓWKA SG w Bobrownikach
16 – 040 Gródek
tel. (085)  7466641, 7172300
– centrala
tel. (085) 
7429325, 7172301 – Komendant
tel. (085)  7175641, 7172328
– Kierownik zmiany 
tel. (085)
  7455948 – fax


PLACÓWKA SG w Białowieży
Drogowe przejście graniczne Białowieża − Piererow otwarto w dniu 16.04.2005 r. Rodzaj ruchu granicznego − osobowy (pieszy i rowerowy) z wyłączeniem towarów.

Czynne w okresie:
· od 1−go kwietnia do 30−go września w godzinach 8:00 − 20:00
· od 1−go października do 31−go marca w godzinach 8:00 − 18:00

Strefa działania placówki obejmuje obszar gmin Hajnówka, Białowieża i Czyże. Głębokość  strefy działania wynosi 50  km. Miejscowości przylegające do granicy państwowej:  Białowieża, Grudki.

PLACÓWKA SG w Białowieży                                                                                              
ul. Sportowa 29
17-230 Białowieża
tel. (085)  68 54 620 – Kierownik zmiany 
tel. (085)  68 54 621 – Komendant
tel. (085)
  68 54 625 – fax
bialowieza@strazgraniczna.pl

PLACÓWKA  SG w Siemianówce

Przejście kolejowe towarowe

 • Odprawy  graniczne dokonywane są w oparciu o tor normalny (1430 mm) i tzw. szeroki (1520 mm)
 • Pomieszczenia usytuowane są w budynku głównym PKP, który posiada zaplecze sanitarne
 •  W ciągu doby średnio dokonywane są odprawy graniczne 4 pociągów towarowych
 • Brak parkingu usytuowanego przy przejściu, parkingi znajdują się na terenie dwóch firm przeładunkowych i posiadają powierzchnię ok.700 m2 i utwardzoną nawierzchnię
 • Najbliższa stacja paliw usytuowana jest w m. Narewka (10 km.) czynna całodobowo, dostępne paliwa w pełnym zakresie.


  PLACÓWKA SG w Siemianówce
  17 – 220  Narewka
  tel. (085) 6854820 – centrala
  tel. (085) 6854821 – Komendant
  tel. (085) 6854825 – fax

PLACÓWKA  SG w Czeremsze

Przejście drogowe  osobowe w Połowcach dostępne dla ob. RP i RB.

 • Odprawy osób oraz środków transportu w ruchu osobowym (tylko samochody osobowe) prowadzone są na terytorium RB.
 • Kierunek wjazdowy do RP
  - dwa pasy odpraw pojazdów osobowych
 • Kierunek wyjazdowy z RP
  - jeden pas odpraw pojazdów osobowych.

Najbliższy parking dla samochodów osobowych usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego, posiada nawierzchnię utwardzoną o powierzchni ok.200 m2. Brak toalety.

Najbliższa stacja paliw usytuowana jest w m. Czeremcha (5 km.) czynna całodobowo, dostępne paliwa w pełnym zakresie.

Przejście kolejowe osobowo – towarowe Czeremcha – WysokoLitowsk.    
 
Czynne całodobowo.

PLACÓWKA SG w Czeremsze
ul. Kolejowa nr 1
17 – 240  Czeremcha
tel. (085) 6850049 – centrala
tel. (085) 6850691 – Komendant
tel. (085) 6850692, 6850049 – Kierownik zmiany
tel. (085) 6850738 – fax

UWAGA:
W związku z wejściem Polski do Układu z Schengen do 20-go grudnia 2007 roku planowane jest przeniesienie odprawy na terytorium RP.

Ponadto w obrębie każdego przejścia znajdują się bary szybkiej obsługi, kantory wymiany walut oraz firmy zajmujące się sprzedażą ubezpieczeń obowiązujących na terenie państwa sąsiedniego.

Szczegółowe informacje dotyczące czasów oczekiwania na poszczególnych przejściach granicznych dostępne w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej pod nr tel.  (85) 74 84 261, telefon zaufania (85) 714 5555

Aktualizacja 19.11.2007 r.

facebook