Dodana: 8 styczeń 2004 11:22

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2004 11:22

Ważniejsze polskie akty prawne związane z przekraczaniem granicy

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r.
  w sprawie wiz dla cudzoziemców
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r.
  w sprawie wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu
  i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym zawarta w Mińsku dnia 26 czerwca 2003 r.
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook