Dodana: 16 październik 2020 08:15

Zmodyfikowana: 4 maj 2021 15:48

Obradowała Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP)

Postulaty PRDPP zapisane w Tarczy 4.0, forum organizacji pozarządowych, finansowanie i rozliczenia wydarzeń organizowanych przez trzeci sektor w czasie pandemii - to główne tematy posiedzenia Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obrady w formule online odbyły się w czwartek (15.10). W dyskusji wziął udział marszałek Artur Kosicki.

Grafika z ludźmi trzymającymi się za dłonie.

Jednym z głównych tematów podjętych podczas obrad była organizacja forum NGO w naszym regionie. Wydarzenie planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Forum miałoby być podsumowaniem działań organizacji pozarządowych i uhonorowaniem osób i instytucji zaangażowanych w działalność trzeciego sektora.  

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że ta inicjatywa mogłaby uzyskać wsparcie zarządu  województwa, ale jak mówił „warto aby część wydarzenia miała charakter szkoleniowo-warsztatowy”. Projekt forum ma zostać opracowany przez członków PRDPP.

Dyskutowano też na temat rozliczeń finansowych wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe podczas pandemii. Chodzi głównie o prawne rozwiązania dotyczące rozliczania wydarzeń, które z powodu sytuacji epidemicznej zostały odwołane lub przeniesione na inny termin. Aneta Narel, przewodnicząca PRDPP zaznaczyła, że celem jest ochrona NGO-sów.

- Organizacje pozarządowe muszą rozliczać się z dotacji w określonych terminach, a nie mają wpływu na to czy dane wydarzenie odbędzie się czy zostanie odwołane.

Marszałek Kosicki zaznaczył, że do każdej z takich spraw należy podchodzić indywidulanie. 

- Mówimy tu o dotacjach pochodzących z pieniędzy publicznych i to zarząd województwa ponosi odpowiedzialność za ich rozliczanie. Należy się nad tematem pochylić, ale wszelkie zmiany wymagają bardzo poważnego przemyślenia – mówił.

Artur Kosicki przypominał, że organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z programów finansowanych przez fundusze unijne. Zachęcał do ubiegania się o dotacje, o i udział w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) czy Europejskiego Funduszu Spójności (EFS).

Podczas spotkania Aneta Narel poinformowała, że dzięki postulatom PRDPP  została rozszerzona lista podmiotów uprawnionych do przyjmowania darowizn, które można odpisywać od podatku według zasad Tarczy Antykryzysowej. Początkowo  odliczeniu w ramach ulgi podlegały  darowizny na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych i Centralnej Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych. 
Dzięki zabiegom PRDPP do listy tych podmiotów zostały dopisane domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej. 
Katarzyna Ancipiuk, pełnomocnik zarządu województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi podkreślała, że zmiana w zapisach jest wielkim sukcesem PRDPP i bardzo dobrą informacją dla organizacji pozarządowych. 

Aneta Kursa

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook