Dodana: 21 wrzesień 2022 08:28

Zmodyfikowana: 5 październik 2022 12:41

Nowa kadencja Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP)

Wybór prezydium i wręczenie aktów powołania to główne punkty pierwszego posiedzenia V kadencji PRDPP, które odbyło się we wtorek, 20 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przewodniczącą została Aneta Narel, a sekretarzem rady Izabella Bartoszewska-Leoszko. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie. Powołania do PRDPP V kadencji członkom gremium wręczył wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Agata Puchalska.

Zdjęcie-17.jpg

Gratulując nowo powołanej radzie, wicemarszałek Łukaszewicz podkreślał, że liczy na owocną współpracę. 

- Zarząd województwa z uwagą wsłucha się w państwa głos. Wierzę, że razem możemy wypracować funkcjonalne i skuteczne rozwiązania - powiedział.

Podczas posiedzenia wybrano także wiceprzewodniczących, którymi zostali: Agata Michałowska, Michał Kotarski, Adam Kozłowski oraz Mariusz Rodzik.

Przewodnicząca IV, jak i nowej - V kadencji PRDPP, Aneta Narel podsumowała zrealizowane działania poprzedniej kadencji.

- Oprócz działań rady, które wynikają z ustawy oraz programu współpracy, Rada Działalności Pożytku Publicznego zrealizowała kampanię pn. „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”. Celem tego działania była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa podlaskiego – mówiła Aneta Narel, która jest przedstawicielką organizacji pozarządowej w radzie.

Członkowie gremium omawiali również program Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz sprawy różne. Uzgodniono również, że termin najbliższego posiedzenia.

Przewodniczący sejmiku, Bogusław Dębski będący członkiem rady podjął temat profilaktyki zdrowotnej.

- Pomimo coraz częściej podejmowanego tematu i kampanii promocyjnych, spora część społeczeństwa nie wie jak do końca zadbać o swoje zdrowie. Dlatego profilaktyka zdrowotna, w tym badania profilaktyczne powinny być szeroko promowane. My jako rada możemy podjąć konkretne działania w tym celu – zaapelował.

W trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów na działania i inicjatywy w bieżącej kadencji PRDPP.

 

Skład Rady V kadencji:

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego:

1) Małgorzata Mitura,

 
Przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego:

2) Sebastian Łukaszewicz,

3) Bogusław Dębski,


Przedstawiciele Marszałka Województwa Podlaskiego:

4) Agata Michałowska - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

5) Anna Krysztopik - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

6) Monika Borkowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

7) Bożena Bieryło - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

8) Izabella Bartoszewska - Leoszko - Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,


Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

9) Iwona Kołos,

10) Gabriel Konopko,

11) Michał Kotarski,

12) Krzysztof Ryszard Kozicki,

13) Adam Kozłowski,

14) Leszek Lewoc,

15) Michał Mikucki

16) Aneta Narel,

17) Mariusz Rodzik,

18) Bernard Tadeusz Szymański

19) Cezary Stanisław Zugaj,

20) Artur Maciej Żukowski.

 

W załączeniu zarządzenie marszałka z 18 sierpnia br. i zarządzenie z 24 lipca br.

***

 

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

 

Paulina Dulewicz
red.: Aneta Kursa
fot.: Krzysztof Duszyński

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook