Dodana: 29 czerwiec 2017 08:59

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2017 08:59

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Kraina Hańczy

Dnia 21 czerwca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” pn. Fascynujący świat przyrody i kultury Suwalskiego Parku Krajobrazowego – gra terenowa.

Ilustracja do artykułu Czarna Hancza.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

 

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Ochrony Środowiska lub na adres

e-mail: dos@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 5 lipca  2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Oferta do pobrania w załączniku poniżej

 

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook