Dodana: 9 styczeń 2019 10:13

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2019 15:10

Konkurs na promocję ekologii i ochrony środowiska

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkursy na edukację ekologiczną oraz m.in.: ochronę i popularyzację wartości przyrodniczych i walorów parków krajobrazowych oraz wspieranie roli zadrzewień w regionie. Wnioski konkursowe można składać już od 11 stycznia br.

Ilustracja do artykułu environmental-protection-683437_960_720.jpg

Konkursy są dwa a łączna ich pula to 150 tys. zł :

  1. 130 tys. zł – przeznaczonych jest na dwa rodzaje zadań realizowanych od 1 marca do 31 grudnia br. Pierwsze z nich (80 tys. zł) to monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w woj. podlaskim. Drugie zadanie obejmuje edukację ekologiczną – łączna kwota przeznaczona na to zadanie: 50 tys. zł.
  2. 20 tys. zł – zadanie dotyczy „podnoszenia świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego” i ma być realizowane w formie regrantingu. Konkurs wyłoni operatora, który opracuje system grantowy i zleci realizację konkretnych przedsięwzięć wybranych organizacjom. Zadania te również winny być prowadzone w terminie do 1 marca do 31 grudnia br.

Wnioski konkursowe (za pośrednictwem systemu witkac.pl) można składać od  11 stycznia do 4 lutego 2019 r.

W roku poprzednim w  ramach podobnych konkursów udało się zrealizować szereg ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć. Były to m.in.:

- Program „Dbamy o drzewa 2 – miejskie inicjatywy społeczne”  – realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku;

-  Monitoring i ochrona puchacza na obszarach chronionego krajobrazu Podlasia – prowadzony przez Komitet Ochrony Orłów w Olsztynie;

- Popularyzacja i ochrona użytków ekologicznych leżących na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie;

- Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł i związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej  - prowadzone przez Stowarzyszenie Uroczysko w Supraślu.

 

fot.pixabay
 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook