Dodana: 22 styczeń 2010 10:07

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2016 11:41

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2017 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegóły znajdują się w zakładce Ogłoszenia.

* * *

Otwarte konkursy ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2017 r. w formule regrantingu.

Zarząd Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu. Szczegóły znajdują się w zakładce Ogłoszenia.

* * *

Otwarte konkursy ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  na 2016 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegóły znajdują się w zakładce Ogłoszenia.

*  *  *

Ostateczne wtniki otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  na 2014 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Lista dotowanych zadań, lista podmiotów którym zostały przyznane nagrody rzeczowe, lista ofert które nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz instrukcja postępowania dotycząca podpisania umowy znajdują się w zakładce Rozstrzygnięcia.

*  *  *

Otwarte konkursy ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  na 2014 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegóły znajdują się w zakładce Ogłoszenia.

Ostateczne wyniki otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  na 2013 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2013 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Lista dotowanych zadań, lista podmiotów którym zostały przyznane nagrody rzeczowe, lista ofert które nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz instrukcja postępowania dotycząca podpisania umowy znajdują się w zakładce Rozstrzygnięcia.

Baner informujący o współfinansowaniu projektu ze środków UMWP

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia baneru  informującego o współfinansowaniu projektu w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  -  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Do informowania o wsparciu finansowym zobowiązuje umowa, zgodnie z którą zleceniobiorca realizując zlecone zadanie informuje o jego dofinansowaniu przez zleceniodawcę.

W powyższej sprawie można zgłaszać się telefonicznie lub mailowo do Pani Agnieszki Kowalewskiej,  tel. (85) 66 54 414 e-mail: agnieszka.kowalewska@umwp-podlasie.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook