Dodana: 16 październik 2018 08:47

Zmodyfikowana: 16 październik 2018 09:02

Już dzisiaj uroczystość wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów z Podlaskiego

16 października o godz. 13.00 na auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, odbędzie się gala, na której 50 najlepszych uczniów z regionu, otrzyma stypendia w wysokości 4 000 zł za wybitne osiągnięcia w nauce.

Ilustracja do artykułu miniatura.jpg

Zespół d/s przyznawania stypendiów, na posiedzeniu 12 października, wziął pod uwagę następujące olimpiady z roku szkolnego 2017/2018, uwzględnione w wykazach, ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

- olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

- olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

a w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, także konkursy i olimpiady, o których mowa w załącznikach 1-3 do zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, w województwie podlaskim.

Lista stypendystów już wkrótce na naszej stronie internetowej.

facebook