Dodana: 15 grudzień 2017 08:14

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2017 08:14

Przyznano stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

12 grudnia 2017 r., Zarząd Województwa Podlaskiego, przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Ilustracja do artykułu books1.jpg

Otrzymał je każdy, kto uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,00 i był co najmniej trzykrotnym laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu wojewódzkim bądź jednokrotnym na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty to 4 000 zł.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy złożyli wnioski i których osiągnięcia są z całą pewnością powodem do dumy, że w województwie podlaskim jest tak wielu zdolnych uczniów.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich stypendystów na uroczystą galę, która odbędzie się 28 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (Zwierzyniecka 16).

Po uroczystej gali zapraszamy do niezwykle ciekawego świata białostockiej robotyki.

 

WAŻNE!!!

Celem wypłaty stypendium, wszyscy stypendyści są proszeni o wypełnienie oświadczenia, znajdującego się w załączniku, które zostało przesłane również pocztą tradycyjną oraz przesłanie najpóźniej do 15 grudnia 2017 r. na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok 
ul. Wyszyńskiego 1
z dopiskiem: Urszula Wasyluk-Żukowska (stypendia)

Więcej:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

facebook