Dodana: 21 luty 2009 15:00

Zmodyfikowana: 21 luty 2009 15:00

Gmina Brańsk – Otapy-Kiersnówek zbiornik małej retencji wodnej

Nazwa zgłoszenia: Otapy – Kiersnówek zbiornik małej retencji wodnej
Producent/Wykonawca: Gmina Brańsk

Opis zgłoszenia: Zbiornik wodny Otapy – Kiersnówek (wybudowany w 2008 r. ) położony jest w malowniczej dolinie rzeki Nurzec, w obniżeniu terenowym na prawym brzegu rzeki, we wsi Kiersnówek, w Gminie Brańsk. Ma on charakter pozakorytowy. Spełnia bardzo ważną rolę retencyjną: retencjonuje wody rzeki doprowadzone budowlą wlotową, a ponadto w okresach przepływu wód wezbraniowych przeznaczony jest do celów rekreacyjnych, sportów wodnych i wędkowania. Możliwość retencjonowania wody w zbiorniku spłaszcza falę wezbraniową, ograniczając tym samym niekontrolowane wylewy wód w dolinie.


Budowa zbiornika bardzo wzbogaciła krajobraz terenów na których jest położony. Wykonanie zbiornika stopniowo wzbogaciło florę o roślinność wodną i szuwarową oraz zadrzewienie wprowadzane w miarę zagospodarowania brzegów zbiornika, a także faunę, która wzbogaciła się o nowe gatunki wodne. Ponadto retencjonowanie wód wezbraniowych rzeki i zasilanie wodą w czasie niskich stanów rzeki Nurzec stwarza warunki do nawodnień użytków rolnych dla rolników posiadających działki w jego pobliżu. Zbiornik pełni także funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, stanowiąc jedną z większych atrakcji gminy.
 

facebook