Dodana: 21 luty 2009 14:57

Zmodyfikowana: 21 luty 2009 14:57

Casablanca Catering sp. z o.o. – Folwark Nadawki

Nazwa zgłoszenia: Folwark Nadawki
Producent/Wykonawca: Casablanca Catering sp. z o.o.

Opis zgłoszenia: Folwark Nadawki to miejsce, które jest wiodącym, regionalnym punktem prezentacji i promocji tradycji oraz kultury Podlasia. To miejsce uwzględniające wieloetniczny, wielokulturowy i zróżnicowany pod względem narodowościowym charakter Podlasia, które było zamieszkane przez ludność pochodzenia białoruskiego, litewskiego, tatarskiego i ukraińskiego, wyznającą katolicyzm, prawosławie i islam. Cel ten jest osiągnięty poprzez ścisłą współpracę pomiędzy Folwarkiem Nadawki, a Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach. Folwark Nadawki to kompleks wkomponowany architektonicznie w otoczenie i klimat staropolskiej wsi. Folwark składa się z kilku budynków, w tym między innymi: 3 stodół oraz karczmy – gdzie mieszczą się sale biesiadno-konferencyjne oraz sale wystawiennicze, jak również Ruska Bania. Ze względu na dużą powierzchnię terenu to jednocześnie doskonałe miejsce do organizacji imprez plenerowych. Folwark Nadawki przy współpracy z Białostockiem Muzeum Wsi w Osowiczach jest w stanie profesjonalnie połączyć kulturę z wypoczynkiem oferując poznanie staropolskich zwyczajów, obyczajów i folkloru ludowego.


 Folwark Nadawki jako miejsce krzewienia regionalnej tradycji i kultury realizuje działania w następujących obszarach: kuchnia regionalna (kultywowanie tradycji kulinarnej Podlasia); zwyczaje staropolskie, obyczaje i folklor ludowy (m.in. obrzędy religijne, związane ze zmianą pór roku, obrzęd wesela kresowego itp.); rękodzieło ludowe (prezentacja warsztatu twórców ludowych,  pokaz prac wykonywanych w dawnym gospodarstwie domowym); działalność kulturalno-artystyczna (koncerty, występy artystyczne kapel, zespołów ludowych, sztuki teatralne).

facebook