Otwarte konkursy ofert

 • Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet – Women Cup Białystok

  Ilustracja do artykułu pilka.JPG
  2015-08-04 11:07:44

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet – Women Cup Białystok” przez Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe „HELIOS”.

 • VI Podlaskie Regaty Żeglarskie im. Św. Jana Pawła II

  Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
  2015-07-23 13:47:15

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „VI Podlaskie Regaty Żeglarskie im. Św. Jana Pawła II” przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”.

 • I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Podlasia

  Ilustracja do artykułu bicycle-690580_640.jpg
  2015-07-17 09:33:08

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Podlasia – PODLASIE TOUR” przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”.

 • Odmowa udzielenia dotacji Dzielnicowemu Towarzystwu Sportowemu „HELIOS”

  Ilustracja do artykułu the-ball-488709_1280 (1).jpg
  2015-07-17 09:25:47

  Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2015 r. podjął Uchwałę Nr 62/670/2015 w sprawie odmowy udzielenia dotacji Dzielnicowemu Towarzystwu Sportowemu „HELIOS” na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet – Women Cup Białystok”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu the-ball-488709_1280 (1).jpg
  2015-07-16 15:24:09

  Dnia 16 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe „HELIOS” pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet – Women Cup Białystok”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu piggy.jpg
  2015-07-16 09:13:08

  Dnia 13 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich Biegajmy dla Zdrowia w Łomży pn. „II Bieg o Żywą Świnię w Giełczynie 2015”

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu zagla.JPG
  2015-07-13 13:20:30

  Dnia 10 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” pn. „VI Podlaskie Regaty Żeglarskie im. Św. Jana Pawła II”

 • Rozstrzygnięcia

  Ilustracja do artykułu suwalskiwopr.jpg
  2015-07-06 11:13:42

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Patrolowanie akwenów Województwa Podlaskiego i działalność Bazy Alarmowej w Starym Folwarku” przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu road-bike-594164_640.jpg
  2015-07-06 10:47:14

  Dnia 3 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” pn. „I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Podlasia – PODLASIE TOUR”

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  Ilustracja do artykułu pilka_nozna.jpg
  2015-07-01 14:26:32

  Dnia 30 czerwca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet - Women Cup Białystok 2015”.

facebook