Dodana: 9 styczeń 2009 11:00

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 19:31

Gmina Knyszyn

Lamus w Kalinówce Kościelnej  Burmistrz Knyszyna - Jarosław Antoni Chmielewski

  Urząd Miejski w Knyszynie

  Ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

  tel. 85 727 99 71, fax: 85 727 99 70

  e-mail: um@knyszyn.pl

  link do strony internetowej gminyGmina Knyszyn położona w powiecie monieckim, zajmuje obszar prawie 130 km2 i liczy około 4.900 mieszkańców, z czego ok. 2.800 osób zamieszkuj miasto Knyszyn. Jest to region o charakterze typowo rolniczym, podzielony administracyjnie na miasto Knyszyn i 14 sołectw: Kalinówka Kościelna, Zofiówka, Knyszyn -Zamek, Czechowizna, Nowiny Zdroje, Nowiny Kasjerskie, Wojtówce, Guzy, Grądy, Ogrodniki, Poniklica, Jaskra, Chobotki i Wodziłówka.

Rynek w Knyszynie 

Gmina Knyszyn leży na przecięciu ważnych dla regionu szlaków komunikacyjnych; tu krzyżują się trasy Białystok–Ełk i Jeżowo–Korycin, a obok miasta przebiega linia kolejowa relacji Białystok – Ełk.

Pierwsze wzmianki o Knyszynie w dokumentach pochodzą z 1358r., ale osadnicy pojawili się tu znacznie wcześniej. W 1568r. Knyszyn otrzymał prawa miejskie nadane mu przez króla Zygmunta Augusta, który bardzo sobie upodobał to miejsce. "Czasy Zygmuntowskie" były złotym wiekiem dla miasta – w Knyszynie znajdował się dwór królewski i jedna z największych w Europie stadnina koni. Wybudowano wówczas ratusz na rynku, łaźnie, budynek wagi, wybrukowano ulice. Dwór zdobiły słynne arrasy, które obecnie znajdują się na Wawelu. W Knyszynie król chętnie wypoczywał, stąd władał Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Podpisał wiele dokumentów m.in. pierwszą w Polsce Ustawę Morską i Leśną. Zygmunt August zmarł w Knyszynie 7 lipca 1572r.  Został pochowany na Wawelu, ale jego serce nadal pozostało w jego ukochanym Knyszynie.

Miejsca warte odwiedzenia: 

  • pomnik króla Zygmunta Augusta,
  • drewniany kościół parafialny w Kalinówce Kościelnej p. w. Św. Anny z 1776 r.
  • kościół parafialny p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie z końca XVI w.
  • kirkut z kilkuset macewami, zbudowany na groblach sadzawek z czasów króla Zygmunta Augusta,
  • drewniany lamus plebański z lat 1818-1820,
  • drewniany lamus z 1782r. w Kalinówce Kościelnej,
  • miejsce hitlerowskiego obozu karnego z czasów II wojny światowej.

Lamus w Knyszynie 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook