Dodana: 9 styczeń 2009 10:59

Zmodyfikowana: 31 marzec 2021 21:14

Gmina Goniądz

Herb Gminy Goniądz   Burmistrz Goniądza – Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

   Urząd Miejski w Goniądzu

   Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

   tel. 85 738 00 43, fax: 85 738 03 07

   e-mail. kancelaria.um@goniadz.pl

   link do strony internetowej gminy

Gmina Goniądz położona jest w powiecie monieckim. Jej obszar rozciąga się wzdłuż rzeki Biebrzy, a miasteczko Goniądz będące siedziba władz samorządowych leży na Wysoczyźnie Białostockiej na skraju Kotliny Biebrzańskiej, przy turystycznym szlaku wodnym Biebrzy,  łączącym jeziora Równiny Augustowskiej i Pojezierza Ełckiego z Narwią.

Gminę zajmuje powierzchnię 376 km2 i zamieszkuje ją 4885 osób, w tym 1769 osób mieszka w Goniądzu (stan na dzień 30.06.2020 r.).

Panorama Goniądza

Gminę cechuje bardzo zróżnicowany teren, od niewielkich wzniesień, malowniczych pól, aż do najpiękniejszej jego części - Doliny Biebrzy. Rzeka Biebrza stała się osią utworzonego w 1993 roku Biebrzańskiego Parku Narodowego. Teren parku zajmuje ponad połowę całej powierzchni gminy. Z wysokiego brzegu w miejscowościach leżących nad Biebrzą rozciąga się wspaniały widok na torfowiska - powstające na skutek corocznych wylewów rzeki, która płynąc wolno, tworzy liczne zakola i starorzecza.

Na biebrzańskich mokradłach występuje blisko 290 gatunków ptaków. Podmokłe tereny są królestwem największego ssaka Biebrzy - łosia, których obecnie żyje  tu około 700.

Miłośnicy flory znajdą na terenie Biebrzy prawdziwe jej bogactw - ogrom lasów i różnorodność terenu stwarza doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku. Przez teren Gminy Goniądz  biegnie szlak rowerowy Green Velo a występujące tu liczne ścieżki, kładki i wieże widokowe- ułatwiają obserwacje przyrodnicze.

Na terenie osady Osowiec - Twierdza, będącej jedną z 25 miejscowości na terenie gminy, znajdują się liczne ruiny bunkrów upamiętniające czasy z przed i I wojny światowej. Dzisiaj w  Osowcu  - Twierdzy znajduje się Jednostka Wojskowa, Muzeum Fortyfikacyjne i wspomniana wcześniej siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego w Polsce, jego powierzchnia zajmuje  około 592,23 km² . Ten rozległy obszar uznawany jest za osobliwość przyrodniczą nie tylko w skali kraju, lecz również Europy.

Miejsca warte zobaczenia:

  • Kościół parafialny pw. Świętej Agnieszki w Goniądzu wybudowany w latach 1922 - 1924.
  • Kaplica pw. Św Floriana wzniesiona w 1864 r.
  • Kaplica cmentarna pw. Ducha Świętego z 1907 r.
  • Carska Twierdza Osowiec - lata budowy 1882 - 1892.,
  • Młyn wodny z I połowy XIX w.   przy ulicy Jagiellońskiej w Goniądzu.
  • Młyn wodny z 1910 r. - we wsi Wojtówstwo.
  • Kościół pw Matki Boskiej Anielskiej we wsi Downary.

Rozlewiska rzeki Biebrzy

źródło/fot.: Urząd Miejski w Goniądzu

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook