Dodana: 9 styczeń 2009 10:56

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 19:29

Gmina Trzcianne

Logo Gminy Trzcianne    Wójt Gminy Trzcianne – Marek Krzysztof Szydłowski

    Urząd Gminy Trzcianne

    ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

    tel. 85 738 50 56, fax: 85 738 50 56 w. 12

    e-mail: trzcianne@trzcianne.pl

                                           link do strony internetowej gminy

Gmina Trzcianne położona jest w powiecie monieckim w województwie podlaskim. W skład Gminy wchodzi 21 sołectw w tym 26 miejscowości.  Powierzchnia Gminy  wynosi 33187 ha, tj. 24 % powierzchni powiatu monieckiego i 1,64% powierzchni województwa podlaskiego. Gminę zamieszkuje 4439 mieszkańców.

Tablica informacyjna

Gmina Trzcianne położona jest w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego i często nazywana jest "Perłą Biebrzy". Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują 49,84% powierzchni Gminy tj. 16.539 ha. Na terenie naszej Gminy znajduje się 27,93% powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przepływają przez nią 4 rzeki: od strony południowej Narew, od zachodu Biebrza, od północy Kosódka i od strony wschodniej Nereśl.

W Gminie istnieje Gminny Ośrodek Kultury, który prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą potrzeby kulturowe mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę. Na chwilę obecną istnieje już 5 Kół Gospodyń Wiejskich i wciąż powstają nowe. W Gminie działają trzy zespoły ludowe: "Tęcza", "Trzciannianki" i "Wodniczka". Co roku odbywają się "Dni Trzciannego".

W Gminie Trzcianne w ostatnich latach zostało przepowadzonych szereg inwestycji, które pozytywnie wpłynęły na wizerunek Gminy, poprawiły infrastrukturę dróg, sieci wodnych i  kanalizacyjnych oraz przyczyniły się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Jednym z głównych celów na który postawiłem jest modernizacja nawierzchni dróg gminnych, przez co podnosi się komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół katolicki pw. św. Piotra i Pawła Apostołów z 1846 roku
  • Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu
  • Drewniany kościółek w Giełczynie

Kościól w otoczeniu drzew

źródło/fot.: Urząd Gminy Trzcianne

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook