Dodana: 23 luty 2021 10:29

Zmodyfikowana: 23 luty 2021 15:10

Tablety za udział w Powszechnym Spisie Rolnym dla mieszkańców gminy Choroszcz

Cztery tablety mogą wylosować mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy samodzielnie uczestniczyli w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca br.

Tablet w dłoniach mężczyzny.

W roku ubiegłym Gmina Choroszcz zajęła 5. miejsce wśród 118 podlaskich samorządów, w których najwięcej gospodarzy spisało się samodzielnie za pośrednictwem internetu. Dzięki tej wysokiej lokacie gmina pozyskała cztery tablety. Teraz burmistrz Robert Wardziński chce podziękować mieszkańcom, przekazując im urządzenia.

Kto może się starać o tablety?

W losowaniu mogą wziąć udział ci użytkownicy gospodarstw rolnych z gminy Choroszcz, którzy dokonali samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Jak wziąć udział w losowaniu?

Warunkiem udziału w losowaniu tabletów jest zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszenia – oba dokumenty dostępne są na portalu Gminy Choroszcz.

Należy je przekazać do 8 marca 2021 r. do godz. 15:30 do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

  • składając oryginał w Biurze Podawczym (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2);
  • przesyłając skany oryginalnych dokumentów na adres: urzad@choroszcz.pl.


Termin i procedura losowania


Losowanie tabletów zostanie przeprowadzone 9 marca br.

- Powszechny Spis Rolny w 2020 roku nie był łatwy. Nałożyła się na niego obecna pandemia koronawirusa, która nie sprzyjała działaniom spisowym. Niemniej jednak gospodarze z Gminy Choroszcz nie zawiedli: zaangażowali się i ich wysiłek zaowocował świetnym wynikiem – mówi Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy. - Piąta lokata Gminy Choroszcz na 118 samorządów województwa to powód do dumy. Dlatego teraz chcemy podziękować naszym rolnikom za ich zaangażowanie i rozlosować nagrody. Z tego względu serdecznie zapraszam wszystkich uczestniczących w samospisie do udziału w losowaniu – dodaje.

Łącznie do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 z Gminy Choroszcz przystąpiło 929 respondentów.

***

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat. Ostatni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2020 r.


źródło: Urząd Miejski w Choroszczy
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: archiwum/Mateusz Duchnowski

facebook