Dodana: 31 styczeń 2019 18:22

Zmodyfikowana: 4 luty 2019 11:52

Porozmawiajmy o podlaskim rolnictwie

Pod takim tytułem odbyło się w czwartek, tj. 31 stycznia br., w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku spotkanie, na które wicemarszałek Stanisław Derehajło zaprosił przedstawicieli uczelni wyższych regionu, przedsiębiorców rolniczych i związane z przemysłem okołorolniczym instytucje otoczenia biznesu.

Ilustracja do artykułu Porozmawiajmy o podlaskim rolnictwie (1).JPG

- Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, jak widzimy podlaską wieś? Jakie jest, a jakie może być podlaskie rolnictwo? – namawiał do dyskusji marszałek Derehajło. – Na co powinniśmy postawić, jakie są nasze cele, bo narzędzi do rozwoju mamy wiele.

Owe narzędzia to przede wszystkim pieniądze, po które można sięgnąć z rozmaitych programów zarówno regionalnych, jak RPOWP 2014-2020, czy też centralnych, jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Omówieniem tych narzędzi i rozmaitych form wsparcia podlaskich pracodawców, ale też uczelni i stowarzyszeń biznesowych zajęli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (prezentacje w załącznikach poniżej).

Obecni na spotkaniu goście wskazali na szereg problemów mających wpływ na rozwój podlaskiej wsi, m.in.:  różnorodność podlaskiego rolnictwa, co jest i wadą, i zaletą; brak przepływu informacji o możliwościach rozwojowych i funduszach; niedostateczne  wsparcie ze strony doradztwa rolniczego.  Wskazali też na możliwości i szanse: potencjał naukowy regionu oraz powiązanie go z wysoko wyspecjalizowanym przemysłem rolniczym i maszynowym, co daje podstawy do wdrożenia  opracowywanej już idei Doliny Rolniczej 4.0 –  opartej na nowoczesnych technologiach i robotyzacji. Z drugiej strony to rolnictwo ekologiczne, które mimo problemów choćby z certyfikowaniem (np. żywności) ma szansę być jedną z wizytówek województwa.

- Chciałbym, aby takie spotkania, jak dziś odbywały się częściej. Zorganizujemy też w urzędzie specjalne dyżury doradcze przedstawicieli instytucji krajowych - zapowiadał marszałek Derehajło. – Pozwoli to nam na określenie konkretnych celów rozwojowych i dobranie do tego koniecznych działań.  

Gościem spotkania był również przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Daniel Domaradzki.

art

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook