Dodana: 17 maj 2019 14:23

Zmodyfikowana: 17 maj 2019 14:23

Suwalskie Generacje - projekt dla seniorów

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza seniorki i seniorów w wieku 60+ zamieszkujących Miasto Suwałki do udziału w projekcie „Suwalskie Generacje”. Projekt ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez zwiększenie ich społecznej aktywności, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz przygotowanie do wolontarystycznego włączania się w kształtowanie oferty wsparcia dla lokalnej społeczności.

Dwójka seniorów idzie trzymając się za rekę

Organizatorzy zapraszają seniorów 60+ do zaanagażowania się w projekt jako wolonatriusze. Udział w projekcie jest bezpłatny. Chętnym organizatorzy proponują m.in.:

- warsztaty w ramach Szkoły Aktywności Międzypokoleniowej

- koszulki dla wolontariuszy

- materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkoleniach

- doradztwo i konsultacje specjalistów

- pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji

- akcje społeczne w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego

- Festyn Pokoleń!

Działania projektu:

1. Szkoła Aktywności Międzypokoleniowej - cykl jednodniowych 8 godzinnych szkoleń realizowanych w okresie czerwiec – sierpień 2019:

2. Warsztat komunikacji międzypokoleniowej – promowanie integracji wewnątrzrodzinnej i wewnątrzpokoleniowej, uczącej wzajemnej komunikacji i szacunku pomiędzy pokoleniami oraz dostrzeganie bogactwa wynikającego z różnic między pokoleniem dziadków i wnuków.

3. Warsztat pedagogiczno-psychologiczny „Świat dziecka” – przekazanie wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, wyposażenie w praktyczne umiejętności radzenia sobie z wnukami, a także wspierania ich rodziców.

4. Warsztat literacko-teatralny – integracja międzypokoleniowa w obszarze pasji i zainteresowań.

5. Warsztat bezpieczeństwa osobistego „Bezpieczny senior” – wiedza z prawa służąca zapewnieniu seniorom ochrony i unikaniu czyhającym zagrożeniom.

6. Warsztat technologiczny „Senior a technologia” – zniwelowanie lęku przed komputerem i technologiami, zachęcenie do korzystania z dobrodziejstw sieci, a także podwyższenie kompetencji technologicznych i zmniejszenie poczucia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym.

7. Wolontariat osób starszych – prawne i społeczne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, motywacja, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi.

8. Wolontariat międzypokoleniowy - Działania polegające na przygotowaniu i realizacji pod opieką naszego doradcy przez wolontariuszy-seniorów akcji społecznych dla dzieci i młodzieży oraz z ich udziałem.

10. Festyn Pokoleń - Listopadowe spotkanie seniorów, dzieci i młodzieży służące integracji, wymianie doświadczeń, podzielenia się zdobytymi w trakcie realizacji zadania spostrzeżeniami, inspiracjami i pomysłami na działalność wolontarystyczną.

 Jak się zgłosić?

Osobiście, telefonicznie, e-mailem (na formularzu - w załączniku) lub pocztą pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook