Dodana: 31 styczeń 2012 14:16

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2012 14:16

Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2012

Zarząd Województwa Podlaskiego 17 stycznia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2012. Zarząd przyznał 60 stypendiów (o 15 więcej niż w ubiegłym roku) uczniom z Województwa Podlaskiego uzdolnionym artystycznie.

Ilość stypendystów zwiększyli radni. Na grudniowej Sesji Sejmiku podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 318 poz. 4238 z 2011 r.) zatwierdził na rok 2012 dla działu kultura i sztuka zaplanowaną pulę środków wynoszącą 180.000 tys.(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), co zapewnia miesięczne stypendia w wysokości 250 zł. każde - dla 60 uzdolnionych artystycznie uczniów. Zwiększył, zatem ilość stypendiów o 15.

Oglądaj Galę

Justyna Aksinowicz, lat 18, Szypliszki, uzdolniona w dziedzinach: muzyka, film, plastyka, fotografia
Anna Bek, lat 18, Supraśl, uzdolniona  w dziedzinach: plastyka, fotografia
Gabriela Bielecka, lat 13, Suwałki, talent muzyka (fortepian)
Karolina Bondar, lat 17, Białystok, talent: taniec towarzyski
Szymon Borys, lat 16, Kuźnica, talent: muzyka (fortepian)
Magdalena Bryła, lat 18, Grajewo, talent: plastyka
Burtak Wiktoria, lat 8, Mielnik, uzdolnienia: muzyka, plastyka
Karolina Buzun, lat 16, Jasionówka, uzdolnienia: muzyka, literatura, fotografia
Dorota Choińska, lat 17, Białystok, uzdolnienia: muzyka, teatr
Oskar Ciulkiewicz, lat 17, Orla, uzdolnienia: film, fotografia
Magdalena Cwalina, lat 12, Piątnica, talent: muzyka
Zuzanna Maria Danowska, lat 14, Porosły Kolonia (Choroszcz), uzdolnienia: muzyka, teatr, literatura, plastyka, dziennikarstwo
Dawid Dąbrowski, lat 12, Łomża, talent: muzyka
Adrianna Dębowska, lat 18, Bielsk Podlaski, uzdolnienia: film, literatura, plastyka, fotografia
Dominika Patrycja Dobiecka, lat 14, Jaświły, talent: taniec
Kamila Drzas, lat 15, Siemiatycze, talent: taniec
Julia Dubiło, lat 17, Wasilków, talent: taniec
Łukasz Filipiuk, lat 12, Bielsk Podlaski, talent: muzyka (akordeon)
Katarzyna Górska, lat 15, Czarna Białostocka, uzdolnienia: muzyka - śpiew
Zofia Ignaciuk, lat 18, Niewodnica Kościelna, talent: muzyka, teatr
Emilia Jarocka, lat 13, Białystok, talent: muzyka, skrzypce
Ewelina Joka, lat 17, Białystok, talent: taniec
Magdalena Karpiesiuk, lat 12, Białystok, talent: teatr
Kamil Kłosowski, lat 18, Białystok, talent: muzyka
Barbara Emilia Kondracka, lat 17, Białystok, uzdolnienia: literatura, plastyka
Patrycja Kowalewska, lat 18, Szepietowo, uzdolnienia: teatr, muzyka, taniec
Piotr Krygiel, lat 14, Augustów, talent: taniec
Katarzyna Kuptel, lat 13, Orla, talent: fotografia
Szymon Lasota, lat 9, Michałowo, uzdolnienia: muzyka gitara
Łukasz Lipski, lat 17, Łomża, uzdolnienia: muzyka, fortepian
Marta Malinowska, lat 18, Bielsk Podlaski, talent: muzyka
Anna Mantur, lat 17, Białystok, talent: plastyka
Magdalena Manturo, lat 18, Grajewo, talent: muzyka, plastyka
Małgorzata Matyszczyk, lat 15, Augustów, talent: muzyka
Patrycja Mundzik, lat 16, Łapy, talent: taniec
Janusz Niewiarowski, lat 15, Siemiatycze, talent: teatr
Joanna Niewińska, lat 15, Łapy, talent: muzyka
Paulina Nikołaju, lat 15, talent: muzyka
Natalia Owłasiuk, lat 11, Białystok, talent: taniec towarzyski
Katarzyna Piskorz, lat 14, Suwałki, talent: muzyka
Karolina Porzezińska, lat 18, Bielsk Podlaski, talent: muzyka
Paulina Przastek, lat 17, Białystok, uzdolnienia: muzyka, teatr, literatura
Przemysław Przestrzelski, lat 16, Łomża, uzdolnienia: muzyka, teatr, literatura
Andrzej Michał Raczkowski, lat 11, Suwałki, talent: muzyka
Agnieszka Urszula Romanowska, lat 17, Białystok, uzdolnienia: muzyka, plastyka, recytacja
Aleksandra Sacharczuk, lat 19, Łomża, uzdolnienia: teatr, literatura, plastyka
Miriam Salamon, lat 12, Suwałki, talent: muzyka i śpiew
Karol Sawicki, lat 17, Brańsk, talent: taniec
Julia Urszula Skiepko, lat 14, Bielsk Podlaski, uzdolnienia: muzyka, teatr, literatura, plastyka
Magdalena Skwierczyńska, lat 15, Białystok, talent: muzyka
Julia Szerenos, lat 11, Studzianki, uzdolnienia: muzyka, taniec, literatura
Maciej Szeszko, lat 18, Białystok, talent: taniec towarzyski
Anna Szutkiewicz, lat 14, Białystok, Publiczne, talent: muzyka, śpiew
Eliza Szyłow, lat 17, Suwałki, uzdolnienia: muzyka i śpiew
Anna Urbanowicz, lat 14, Suwałki, talent muzyczny
Julita Wawreszuk, lat 15, Hajnówka, talent: muzyka, taniec
Krystian Adam Wieśniak, lat 12, Bielsk Podlaski, talent: plastyka
Przemysław Wojszel, lat 18, Białystok, uzdolnienia: taniec, teatr
Kacper Konrad Zientarski, lat 15, Łomża, talent: taniec
Adrian Złotkowski, lat 10, Augustów, talent: muzyka

Uchwała

Uchwała zmieniająca uchwałę

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook