Dodana: 11 luty 2010 12:39

Zmodyfikowana: 11 luty 2010 12:39

Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2010

11 lutego 2010 roku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających otrzymanie stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie na rok 2010.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendium w wysokości po 250 zł miesięcznie na 2010 rok, 45 uczniom uzdolnionym artystycznie, czyli o 15 więcej niż dotychczas.

Oto oni:

Michalina Daria Artysiewicz – lat 11, uczennica Szkoły Podstawowej nr. 28 w Białymstoku, oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku w klasie fortepianu. Systematycznie rozwija również zdolności plastyczne uczęszczając na zajęcia do Studia Plastycznego „Walor”. Michalina jest niezwykle zdolną osobą o wszechstronnych zainteresowaniach. Doskonale godzi obowiązki szkolne (średnia ocen na koniec roku 5,0) z nauką w szkole muzycznej jak i zajęciach plastycznych. W tym roku zajęła V miejsce w konkursie Pt. „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna Ci pomoże”- organizowanym na szczeblu Miasta Białegostoku, III miejsce w Konkursie Plastycznym „Czysta woda – zdrowia doda”. Michalina jest także bardzo dobrą uczennicą, zajęła I miejsce w turnieju matematycznym.

Paula Banach – lat 10 uczennica klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej nr. 10 im. Jana Pawła II w Łomży oraz Społecznego Studium Muzycznego w klasie gitary. Paula należy do Grupy Teatralnej „Bez Nazwy”. Wystąpiła w ośmiu premierowych spektaklach. Zadebiutowała w wielu przedstawieniach m.in. „Jasełka”(2007); Zagrała główną rolę w spektaklu „wszystkie Smoki o Tym Wiedzą”(2007). Została wyróżniona przez jury Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci w Młodzieży Szkolnej. W 2008 roku Paula wystąpiła w kabarecie „Starsi Panowie i nie tylko…” na II Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza”. Wykonana przez Paulę piosenka stała się wielkim przebojem II edycji konkursu. Paula jako aktorka, choć młodego wieku wyróżnia się dojrzałością sceniczną, czym zaskakuje dorosłą publiczność. Wraz z grupą została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Łomża. Paula po raz kolejny będzie występowała w Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego.

Kinga Boćkowska – lat 9, uczennica Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Pawła II. Od 5 lat bierze czynny udział w zajęciach plastycznych w klubie „Relaks”, a także uczestniczy w zajęciach plastycznych prowadzonych przez artystów-plastyków w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Kinga mimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne sukcesy na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim. Wykazuje szczególne uzdolnienia poetyckie. W II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Przecież każdy pisze wiersze” za wiersze: „Świat”, „Królewna”, „Serce” otrzymała I nagrodę a następnie udzieliła wywiadu Pt. „Dziewięciolatka, która urzeka słowem”, który opublikowano w Kurierze Porannym. Po konkursie Kinga uczestniczyła w 3-dniowych warsztatach poetycko-dramaturgicznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” w Warszawie. Doskonaliła swój warsztat pod okiem wybitnych literatów Moniki Milewskiej oraz Bogusława Kierca. Obecnie realizowane jest wydawnictwo pt. „II Zeszyt Sztuk i Scenariuszy oraz Wierszy dla Amatorskich Zespołów Teatralnych i Filmowych, gdzie między innymi zamieszczone będę wiersze Kingi.

Paulina Maria Borkowska – 18 lat, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. Od wielu lat pasją Pauliny jest muzyka i śpiew. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Białymstoku. Należy do zespołu Muzyki Dawnej „Aulos” przy MDK, z którym koncertuje na terenie całego kraju. Ważne sukcesy Pauliny to m.in. udział w XVII Międzynarodowym Spotkaniu z Muzyka Dawną w Świeradowie – Zdroju, udział w IV Gorzowskim Spotkaniu z Muzyką Dawną, udział w III Trzcińskich Spotkaniach z Muzyką Dawną, udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej Na Szlaku Cysterskim „Rzecz 2009”.

Joanna Dojnikowska - lat 14, uczennica II klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jaświłach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku. Asia jest wybitnie uzdolniona muzyczne i plastycznie. Gra na pianinie, pięknie śpiewa, swoimi występami uświetnia wiele uroczystości, imprez organizowanych w szkole jak i w powiecie. Jej największe osiągnięcia w roku szkolnym 2009/08 to:  Nagroda laureata ze szczególnym wyróżnieniem na XI Festiwalu Pianistycznym im. Izy Garglinowicz (Olsztyn 2009, 2008,2007,2006), II miejsce w Regionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu Szkół Muzycznych I stopnia w Olsztynie, I miejsce w konkursie Widzy o Janie Sebastianie Bachu, III miejsce w I Regionalnym Konkursie Pianistycznym im Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Asia od najmłodszych lat rozwija swój także talent plastyczny. Za swoje prace otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in. I miejsce w Gminnym Konkursie „Rodzinna wigilia bez alkoholu marzenia czy rzeczywistość?”, wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym za ulotkę informacyjną „Rzuć palnie”, III Miejsce w Konkursie Plastycznym im. Mikołaja Samojlika „Cztery pory roku na Biebrza”. Asia jest również wielokrotną laureatką konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Łukasz Filipiuk – lat 10, Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim. Łukasz jest akordeonistą o nieprzeciętnym uzdolnieniu instrumentalnym. Pasja, z jaką doskonali swoje umiejętności wyróżnia go zdecydowanie spośród innych uczniów. Jest laureatem Makroregionalnego Konkursu Akordeonowego w Olecku (2008), Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Chełmie (2009), XI Grudziąckiego Konkursu Akordeonowego (2009), IX Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Olsztynie (2009). Łukasz uczęszcza do Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Godnie reprezentuje szkołę biorąc udział w licznych konkursach recytatorskich, teatralnych i plastycznych. Uczestniczy w imprezach charytatywnych tj. choinka dla dzieci niepełnosprawnych, koncerty dla dzieci niewidocznych, koncerty w Domach Opieki Społecznej.

Alicja Gościewska – lat 17, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego  im. K. K.Baczyńskiego w Białymstoku oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Anny German. Alicja jest wszechstronnie uzdolnioną osobą. Posiada talent aktorski, taneczny jak i wokalny. Uczestniczy z zajęciach Studia Tańca Współczesnego „Alians”. Wraz z zespołem muzycznym „Fistulatores” wielokrotnie wygrywała w Podlaskim Festiwalu Szkolnych Zespołów Muzycznych „Akolada” organizowanym przez MDK w Białymstoku. Zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Brała udział w koncertach zespołu przy okazji imprez kulturalnych organizowanych przez Galerię im. Sleńdzinskich oraz Galerię Rzeźby im. A. Karnego. Podczas XXIV Dni Sztuki Współczesnej wzięła udział w paradzie teatralnej Teatru KOT z Krakowa. Uczestniczyła w projekcie „Lato w teatrze” w grupie taneczno-pantomimicznej. Wystąpiła w sztuce Pt. „Wyprawa” prezentowana w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku.

Blanka Gumowska – lat 17, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Białymstoku. Blanka jest niebywale uzdolniona plastycznie. Już od szkoły podstawowej uczęszczała na zajęcia artystyczne w Miejskim Domu Kultury w Łapach. Bierze udział w licznych konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim, a jej prace są nagradzane i wyróżniane np. na I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Muzyka Natury”. Blanka uczestniczy w wielu warsztatach plenerowych, a jej prace są pokazywane na wystawach poplenerowych m.in. w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku na XXXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moja Przygoda w Muzeum”. Blanka jest autorką plakatu do spektaklu kabaretowego Grupy Teatralnej „Na skraju”.

Bartosz Jabłoński – lat 11, uczeń Szkoły Podstawowej w Goniądzu oraz uczeń V klasy Podstawowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie Filia w Goniądzu w klasie skrzypiec. Bartek jest dzieckiem wybitnie uzdolnionym muzycznie. Mając 5 lat został zdobywcą I miejsca w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków p.n. ”Mama tata i ja” organizowanym przez WOAK w Białymstoku. Jest członkiem najmłodszej grupy wokalnej Dziecięcego Zespołu „Nadbiebrzańskie Nutki” działającego w miejscowym ośrodku kultury. Zespół w którym śpiewa Bartek występował też na Ukrainie w Równie. Bartek jest laureatem regionalnych konkursów piosenki w naszym województwie. Reprezentuje szkołę w wielu konkursach skrzypcowych, solfeżowych i kształcenia słuchu. Bartek należy do najlepszych uczniów goniądzkiej Filii Szkoły Muzycznej.

Jędrzej Ksawery Jarocki – lat 17, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Jest niezwykle uzdolnionym akordeonistą. Jędrzej ma na swoim koncie liczne sukcesy artystyczne m.in. III miejsce w kategorii III Solistycznej Ogólnopolskiego Konkurs Akordeonowego w 2007 r., III miejsce w kategorii III, XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej Przemyśl 2007 r.,  II miejsce w kategorii IV Makroregionalnego Konkursu Akordeonowego Olecko 2008 r., III miejsce w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej Przemyśl 2008.

Tomasz Karwan – lat 18, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Tomek jest wybitnie uzdolniony muzycznie. Gra na altówce. Bardzo chętnie reprezentuje szkołę na różnego rodzaju festiwalach, konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Jego sukcesy to m.in. zajęcie I miejsca ex aequow grupie II w IV Wrocławskim Konkursie Młodych Altowiolistów Wrocław 2009 r., I miejsce w IV Regionalnym Konkursie Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Olsztyn 2009 r. Tomek został Finalistą Eliminacji Okręgowych i otrzymał Nagrodę Samorządu Miasta Olsztyn na XXXIII Olimpiadzie Artystycznej. Otrzymał także Nagrodę Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Został doceniony za najlepsze zadania twórcze w Ogólnopolskim Konkursie Solfeżowym, Bielsko-Biała 2009 r.

Andrzej Kierzkowski – lat 18, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Andrzej posiada niezwykły talent fotograficzny, czego efektem są czołowe nagrody oraz wyróżnienia w licznych konkursach fotograficznych. Na szczeblu Wojewódzkim zajął III miejsce w konkursie fotograficznym „Piękno, prawda, dobro wokół mnie”, III miejsce w I Edycji Miejskiego Konkursu „Uczymy się przez całe życie – poznając wielokulturowość i tradycje Podlasia”, I miejsce w konkursie fotograficznym „Moje Podlasie”, III miejsce w konkursie „Wakacje w Obiektywie” organizowanym przez Telewizję Polską S.A.. Uczestniczył także w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży. Andrzej jest jednym z założycieli i działaczy Towarzystwa Miłośników Regionu „Nadnarwiańskiej Wysoczyzny Wysokomazowieckiej”.

Jonatan Kilczewski – lat 19, uczeń Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu. Jonatan jest uczniem o niebywale silnej pasji twórczej. Nieustannie podejmuje się nowych tematów, technik plastycznych, różnorodnych środków wyrazu artystycznego. W swoich pracach wykazuje niezwykle dojrzałe widzenie artystyczne, co świadczy o jego wielkim talencie i wrażliwości. Dwukrotnie uzyskał wyróżnienie w prestiżowym ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Komitet Integracji Europejskiej. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na plakat pod hasłem „Zjednoczeni w różnorodności. Polska w dialogu kultur Europy”. III miejsce w konkursie pt.:” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Twoja Szansą” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Polska w Unii Europejskiej. Minęło 5 lat”. Na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt i realizacja Mapy Supraśla na Supraskie Spotkanie z Naturą i Sztuką – Uroczysko 2009 r. Mapa wykonana przez Jonatana służyła jako plakat i informator w czasie imprezy.

Paulina Krajewska – lat 18, uczennica Liceum Plastycznego w Łomży. Paulina jest pracowita i zaangażowana w życie szkoły, którą reprezentuje na wielu konkursach. Zdobyła wyróżnienie na Podlaskim Festiwalu Wielkanocnym „Pocztówka Wielkanocna”, Białystok 2009 (pocztówka została wydana). Rok wcześniej otrzymała I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka Wielkanocna” na V Festiwalu Wielkanocnym 2008; jej praca została zakwalifikowana do wystawy na Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris „Gdańskie Lwy”. Karolina wystawiała swoje prace także na IX Ogólnopolskim Biennale „Portret Rodzinny”(Koszalin 2009), IV Ogólnopolskim Konkursie na Ekslibris „ Kraina Dzieciństwa”(Radom 2008), oraz Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Muzyką malowane”.

Martyna Krasnodębska – lat 14, uczennica Zespołu Szkół w Drohiczynie. Martyna jest szczególnie uzdolniona muzycznie. Uczęszcza do Szkoły Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach, a także już od kilku lat uczestniczy w zajęciach muzycznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Drohiczynie. Bierze udział w konkursach i festiwalach muzycznych oraz konkursach krasomówczych gdzie zdobywała wiele wyróżnień. Pasją Martyny jest gra na akordeonie. Swoja grą uświetniła wiele imprez szkolnych jak i powiatowych. Cały czas bierze czynny udział w audycjach muzycznych, przesłuchaniach, akademiach. Mogliśmy ja podziwiać m.in. na XVI Festiwalu Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2009. Została wyróżniona na konkursie recytatorskim im. Janiny Sosczyńskiej zorganizowanym przez Siemiatycki Ośrodek Kultury.

Agnieszka Lemańska – lat 8, uczennica Szkoły Podstawowej w Zbójnej. Agnieszka przejawia niezwykły talent aktorski, bardzo swobodnie porusza się po scenie. Bierze udział w konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Zbójnej. Agnieszka zajęła I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim w kategorii „Wiersz”, III miejsce w konkursie pod hasłem „Najpiękniejsza postać z bajki”. Ponadto jest członkiem „Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego” w Zbójnej.

Sylwia Lemańska – lat 15, uczennica Gimnazjum w Zbójnej. Wraz z Zespołem Folklorystycznym zdobyła: I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie 2009 r., III miejsce na Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne pieśni – młode głosy” w Waniewie 2008 r., Jako członek zespołu Śpiewaczego: Na Ogólnopolskim Konkursie „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej III miejsce. Na Regionalnym przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej II miejsce. Zespół otrzymał również Nagrodę Starosty Ostrołęckiego w Regionalnym Przeglądzie Widowisk Przedstawiających Fragmenty z życia Kurpiów Pt. „Darcie pierza” w 2006 roku. Poza zespołem Sylwia bierze czynny udział w życiu kulturalnym swojego regionu.

Adela Lewiarz – lat 15, uczennica Publicznego Gimnazjum w Piątnicy oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łomży. Adela ma niezwykły talent muzyczny. Pięknie śpiew i gra na skrzypcach. Jest członkiem Miejskiej Orkiestry Dętej w Łomży oraz solistką Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża. Od kilku lat rodzina Lewiarzy bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej w Tczewie. Adela Zdobyła III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej, II miejsce na Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej, I miejsce na Giełdzie Piosenki. Wraz z rodziną zdobyła wiele nagród na festiwalach regionalnych i międzynarodowych. Dużym sukcesem rodzeństwa Lewiarz w 2007 roku było zaproszenie do uczestnictwa w Dniach Muzycznych Drozdowo – Łomża i wspólny koncert z zawodowymi muzykami z Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Wspólny koncert na 600-lecie parafii w Piątnicy wraz z zespołem „Golec u Orkiestra”. Oprócz muzyki Adela interesuje się grą w szachy, należy tu wymienić I miejsce na Wojewódzkich Mistrzostwach w 2008 roku.

Łukasz Lipski – lat 15, uczeń Publicznego Gimnazjum na 6 w Łomży. Łukasz jest wokalistą Studia Piosenki POPART, które działa przy Miejskim Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Do najważniejszych osiągnięć Łukasza można zaliczyć I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki dziecięcej TEN TON Warszawa 2008, udział w Makroregionalnym Konkursie z kształcenia słuchu w Olsztynie, gdzie reprezentował Szkołę Muzyczną w Łomży, udział w Finale X Ogólnopolskiego Konkursu Wokalistów „MUFKA” w Warszawie. Jako członek zespołu Studio piosenki Pop Art, przygotowali wspólnie wiele koncertów: „The Best Of Pop Art.”, „Dziecięca stolica”, „Sacrum et Musica”, „A song for you”. Dostał również zaproszenie do nagrania w programie telewizyjnym „Szansa na sukces”. Od lat z cała rodziną społecznie przygotowują program muzyczny na Święto Niepodległości który prowadzą w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Marek Lipski – lat 18, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Marek jest niezwykle uzdolniony muzycznie. Jest świetnym pianistą, gitarzystą basowym i akompaniatorem. Do jego największych osiągnięć można zaliczyć udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach uczniów klas fortepianu w Olsztynie, Koncert w ramach Festiwalu Dni Drozdowo-Łomża „koncert autorski Pawła Lipskiego”), koncert podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Kalejdoskop Form Muzycznych w Sopocie „KLASYKA NA JAZZOWO”, udział jako akompaniator w II Konkursie Piosenki Patriotycznej. Poza tym Marek aktywnie uczestniczy w działalności Studia Piosenki Pop Art. Wspólnie z zespołem przygotowują wiele koncertów m.in. „The Besto of Pop Art.”, „A song for sou”, „Happy birthday Stevie”.

Karol Leszek Łapiński – lat 13, uczeń Publicznego Gimnazjum w Narwi. Karol wyróżnia się szczególnym uzdolnieniem modelarskim. Z wielkim powodzeniem skleja modele lotnicze, modele wojskowych pojazdów kołowych oraz dioramy. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne sukcesy, m.in. III miejsce na XI Powiatowych Mistrzostwach Szkół w Modelarstwie Redukcyjnym, III miejsce w kategorii modele lotnicze – na VI Ogólnopolskiej Biesiadzie Modelarskiej oraz Nagroda Związku Piłsudczyków RP. W 2008 roku otrzymał wyróżnienie podczas VIII Ogólnopolskiej Biesiady Modelarskiej. Karol zdobył również wyróżnienie podczas XIV Powiatowych Mistrzostw Szkół w Modelarstwie Redukcyjnym oraz I miejsce w kategorii broń pancerna, jak również II miejsce w kategorii samoloty. Wymienione wyżej sukcesy świadczą o tym, iż Karol wykonuje swoją pracę z wielką pasją i precyzją.

Magdalena Majerowska – lat 18, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Magda już od wczesnych lat szkolnych wyróżniła się nieprzeciętnymi zdolnościami plastycznymi, które doskonaliła w Miejskim Domu Kultury w Łapach. Uczestniczyła w wielu plenerach plastycznych m.in. „Bokiny 2005” zorganizowanym wspólnie przez Dom Kultury i Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, Międzynarodowym Plenerze Plastycznym „Hodyszewo 2006” Jej prace znalazły się na wystawie na Białorusi. Magdalena jest autorką plakatu do spektaklu „Jaskinia filozofów” Grupy Teatralnej „Na skraju”.

Paulina Mierzwińska – lat 15, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 18 im. Stefana Batorego w Białymstoku. Paulina jest wybitnie utalentowana plastycznie. Ma na swoim koncie m.in.: III m-ce w kat. batik na XIX Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej, jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Plastycznej pod patronatem polskiego komitetu do spraw UNESCO.

Joanna Monachowicz – lat 18, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Joanna jest niezwykle utalentowaną oboistką. Dysponuje znakomitym warsztatem instrumentalnym, co przyczyniło się do zdobycia m.in. I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu, II miejsce podczas Ogólnopolskich Przesłuchań klas instrumentów dętych drewnianych, nagrody Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Obojowym w Kownie na Litwie. Wraz z orkiestrą wystąpiła jako solistka podczas Koncertu Wiosny Młodzieży Artystycznej 2008 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W lipcu 2009 roku uczestniczyła w trasie koncertowej Wędrownej Orkiestry Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej. Wraz z w/w Orkiestrą brała udział w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wynikiem pracy jest płyta nagrana w tym studio.

Rozanna Movsisyan – lat 15, uczennica  Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku. Rozanna jest członkiem Tanecznego Klubu Sportowego „TĘCZA”. Reprezentuje nasz region na ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tanecznych. Do największych jej osiągnięć zaliczyć można I miejsce na XXIX Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Białostockiej”, I miejsce na VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Olecka, II miejsce w V Ogólnopolskim Turnieju Tańca „MAZURY 2009” w Giżycku, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Mławy, I miejsce w II Otwartych Mistrzostwach Augustowa.

Joanna Niewińska – lat 13, uczennica Gimnazjum nr 1 w Łapach. Joasia jest niezwykle utalentowana wokalnie. Brała udział w wielu konkursach, w których zdobyła nagrody: I miejsce w II Konkursie Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców”, w kategorii soliści zdobyła V miejsce na X Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super mikrofon Radia Jard”, laureat w kategorii grupa wokalna II Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego. Bardzo ważnym sukcesem Joasi jest zwycięstwo programu „Szansa na sukces” – repertuar Renaty Przemyk. Mogliśmy podziwiać „powalający” występ Joasi w Telewizji podczas  koncertu laureatów” Szansy na sukces” w Sali Kongresowej w Warszawie oraz  w programie „Szansa na sukces” – w repertuarze Budki Suflera.

Jolanta Ostrowska – lat 16, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Brańsku. Jola jest wybitnie uzdolniona muzycznie. Dysponuje bardzo ładnym głosem oraz dobrze gra na skrzypcach. Bierze udział w różnorodnych konkursach i festiwalach muzycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Parafie Rzymskokatolicką w Brańsku . Aktywnie uczęszcza na zajęcia indywidualne i grupowe w Studio Piosenki „FART” w Bielsku Podlaskim . W 2009 otrzymała Nagrodę Dyrektora Festiwalu na Festiwalu Piosenki „PODLASKA NUTA 2009”, Nagrodę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Festiwalu Jesienne Trele 2008, wyróżnienie na Ogólnopolskim Dziecięco-Młodziezowym Festiwalu Kolędy i Pastorałki KANTYCZKA 2009. Wraz z zespołem zdobyła I nagrodę na Światowym Festiwalu Sztuki „MAGIA ITALIANA” w Rimini - Włochy 2009, III Nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich  TAHTEDE LAUL – ESTONIA 2007, II Nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Włoskiej LA SCARPA ITALIANA WYRZYSK 2009, 2007.

Patrycja Pakieła – lat 18, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Patrycja jest odznaczającą się wybitnymi zdolnościami flecistką. Dzięki swojej pracowitości ma na swoim koncie liczne osiągnięcia konkursowe, takie jak I nagroda na Konkursie „II Flauto Ricertato” w Łodzi, na Warmińsko – Mazurskim Festiwalu Fletowym w Olsztynie jury przyznało jej Dyplom Laureata. Jest trzykrotną stypendystką „Agrafki Muzycznej”. Patrycja doskonali swój warsztat pod okiem wybitnych profesorów. Uczestniczyła w różnego rodzaju kursach muzycznych w kraju i za granicą m.in. „Forum International for flute nad piano In Luxemburg z prof. Carlo Jans, Ogólnopolskie Seminarium dla Flecistów oraz nauczycieli przedmiotu z prof. Antonim Wierzbińskim, Kurs Mistrzowski z prof. Janosem Balintem w Horn.

Łukasz Płoszczuk – lat 15, uczeń Publicznego Gimnazjum nr. 8 w Białymstoku. Łukasz od 5 lat śpiewa w Studio Piosenki FART działającym przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Występuje wraz z zespołami KARUZELA i FARCIK. Łukasz dysponuje niezwykłą barwą głosu, co potwierdzają jego liczne sukcesy na festiwalach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Łukasz brał udział w nagraniu płyty m.in. z piosenkami dla dzieci i kolędami „Śpiewające brzdące”, „Niech się noc ta święci”, „Kolędy i pastorałki Studia Piosenki FART”. Wystąpił podczas koncertów Live w Studio Rembrandt Radia Białystok. Ważnymi osiągnięciami są także Grand Prix na IV Międzynarodowym Festiwalu piosenki „Podlaska Nuta 2009”, I miejsce na X Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”, II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2009” z zespołem „Farcik” na którym otrzymali Nagrodę Prezydenta miasta Suwałki.

Paulina Popławska – lat 18, uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. Paulina jest wszechstronnie utalentowana szczególnie w dziedzinie śpiewu i zdolności aktorskich. Występuje w noweli filmowej „Na lotnisku”, gdzie zagrała postać Ewy (jedna z głównych ról) w reżyserii Przemysława Młyńczyka w ramach projektu „Goście, goście” organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury i kolektyw filmowy Podlasie Makes Me Happy wspólnie z Fundacją Młodego Kina. Paulina nagrała płytę wspólnie z Białostockim Studiem Piosenki Jerzego Tomzika w związku z odbywającym się w Białymstoku Kongresem Esperanto. Paulina od 10 lat jest członkiem grupy tanecznej i wokalnej Zespołu Muzyki Dawnej „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”. Zespól ma na swoim koncie liczne sukcesy międzynarodowe.

Karolina Porzezińska – lat 16, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Karolina od 9 lat śpiewa w Studiu Piosenki FART działającym przy Bielskim Domu Kultury; uczestniczy w zajęciach indywidualnych i grupowych w zespołach „KARUZELA”i „KaEmPi”; od 2007 roku śpiewa również w zespole „ZOŁOTO”. Oprócz tego, że bierze udział w wielu festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, swoimi występami uświetnia też wiele imprez organizowanych przez Bielski Dom Kultury, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe. Śpiewała na Litwie, Białorusi i w Estonii. Jako solistka zdobyła m.in.: Złoty Flecik na Ogólnopolskim Dziecięco Młodzieżowym Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej KANTYCZKA 2009, I nagrodę oraz nagrodę specjalną jury w duecie z Beatą Bednarz na Ogólnopolskim Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej KWAKOWO 2009, SREBRNĄ PODLASKĄ NUTĘ Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „PODLASKA NUTA” 2008; z zespołami FART, KARUZELA, KaEmPi wywalczyła wiele nagród i wyróżnień, np.: I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Złoty Mikrofon Radia Jard”, II na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Włoskiej LA SCARPIA ITALIANA, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Sztuki MAGIA ITALIANA – Rimini – San Marino we Włoszech.

Katarzyna Prokopowicz – lat 18, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. Katarzyna wykazuje szczególne zainteresowanie fotografią, która obecnie stała się jej prawdziwą pasją. Współpracuje ze studiem fotograficznym „Studio wasabi”. W ramach akcji „Modny Białystok Pomaga”, wspierającej „Białostockie Hospicjum Dla Dzieci” przy Fundacji „Pomóż Im” asystowała przy sesji zdjęciowej inspirowanej motywem z cyklu „Sklepy Cynamonowe” Bruno Schulza: ”Ptaki”, asystowała także przy warsztatach fotografii studyjnej. Kasia należy także do pracowni Fotograficznej Kazimierza Jankowskiego przy MDK w Białymstoku. Podczas współpracy z MDK została doceniona na konkursach m.in. w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat i Przyroda” w Koszalinie, udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym i XIV Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Szkolnej, udział w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym im. Jana Bułhaka pt. pejzaż wokół mojego miasta” gdzie otrzymała wyróżnienie honorowe.

Magdalena Raducha – lat 17, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego  w Białymstoku. Magda jest wszechstronnie uzdolniona artystycznie. Swoje zdolności muzyczne rozwija w Zespole Muzyki Dawnej ”Aulos”, zaś zamiłowanie aktorskie kształci wraz z grupą teatralną „Teatru Nieznanego” działającego w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Zespół Aulos ma na swoim koncie wiele licznych sukcesów ta terenie kraju jak i województwa. Można tu wymienić udział w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Centrum” Kalisz 2009, udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej, Białystok 2008, udział w IV Gorzowskich Spotkaniach z Muzyką Dawną, udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej Na Szlaku Cysterskim „Rzecz 2009”. Na przestrzeni 7-miu lat grania wraz z zespołem „Teatru Nieznanego” zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Na IX-tych Białostockich Dniach Ludwika Zamenhofa przedstawienie „Jak wół do karety” prezentowane było w języku esperanto.

Radosław Sacharczuk – lat 16, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim. Radek wykazał zdolności montażowe podczas kręcenie swojego pierwszego filmu pt. „I została tylko Synagoga”, za który został nagrodzony I miejscem w kategorii prac multimedialnych na Eliminacjach Wojewódzkich XV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajmy Ojczyznę”. Brał udział w projekcie „Przywróćmy Pamięć”, gdzie wraz z kolegami nakręcili film poświęcony pamięci orlańskich Żydów. Zaprezentowany w Warszawie w Synagodze jak również na I Przeglądzie Filmów Dokumentalnych w Orli obok Filmu Jolanty Dylewskiej „Polin” co jest bardzo dużym sukcesem Radka.

Krystian Saciłowski – lat 17, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego  w  Białymstoku, oraz absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie. Pasją Krystiana jest muzyka – gra na akordeonie. Zdobył liczne nagrody w konkursach akordeonowych o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Na swoim koncie ma m.in. I Miejsce w Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym w Olecku, na VIII Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Muzyki Rozrywkowej i Popularnej w Kategorii Solistów II miejsce, zaś w kategorii Zespołów I miejsce, I miejsce na II Grajewskich Konfrontacjach Akordeonowych. Krystian otrzymał wyróżnienie specjalne za piękną grę na VIII Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Olsztynie.

Jacek Sokołowski – lat 17, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Jacek jest bardzo utalentowanym akordeonistą. Prezentuje swoje umiejętności także jako solista. Na swoim koncie posiada sukcesy o zasięgu międzynarodowym i regionalnym. Jednym z ważnych osiągnięć Jacka jest reprezentowanie Polski na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym  w Prienai na Litwie gdzie zdobył tytuł laureata. Otrzymał wyróżnienie specjalne za „Piękną Grę” w IX Festiwalu Muzyki Akordeonowej, III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym Muzyki Rozrywkowej i Popularnej w kategorii Solistów, II nagrodę w VIII Międzynarodowym Spotkaniu Akordeonowym. Sukcesywnie nadal rozwija swoje zdolności muzyczne.

Tomasz Stachjuk – lat 17, uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, oraz uczeń Białostockiego Studia Piosenki Jerzego Tomzika. Tomek jest uzdolniony wokalnie. Jego wielką pasją jest śpiewanie. Brał udział w Podlaskich Warsztatach Piosenkarskich, koncercie „live” w Podlaskim Radiu Białystok, połączonym z nagraniem piosenek, koncertach w TVP Białystok w programie „Studio Weekend” oraz Jubileuszowym Koncercie w Pałacu Branickich. Wraz z BSP koncertował podczas Światowego Kongresu Esperanto w Białymstoku. Razem z zespołem nagrali płytę w języku Esperanto, która rozeszła się w 3 tys. egzemplarzach po całym świecie. Tomek uczy się w klasie teatralnej i godnie reprezentuje szkołę  na różnego rodzaju koncertach i imprezach na terenie całego województwa.

Patryk Sztabiński – lat 18, uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Patryk jest bardzo utalentowanym uczniem w klasie akordeonu. Dysponuje znakomitym warsztatem instrumentalnym, co przyczyniło się do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach akordeonowych. Kilkakrotnie występował w programach radiowych i telewizyjnych oraz koncertował w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jest członkiem tria akordeonowego. W 2008 roku trio uczestniczyło w prestiżowym 33 Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo (Włochy) - I miejsce w kategorii kameralnej. Rok później w kategorii solistycznej zakwalifikował się do finału i uzyskał VI miejsce co jest ogromnym sukcesem. Na swoim koncie ma również: I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym (Chełm 2008), I miejsce na Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym, I miejsce „Konferencje Akordeonowe” i wiele innych sukcesów.

Dominika Szyszko – lat 10, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Dominika wykazuje szczególne zainteresowanie muzyczne, od 5 roku życia gra na skrzypcach, a także śpiewa w ludowym zespole wokalnym „Szeszupiaki”, gdzie wielokrotnie uzyskiwała nagrody jako solistka. Osiągnęła liczne sukcesy o zasięgu regionalnym jak i międzynarodowym. W tym roku zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W 2008 roku zdobyła I miejsce w VI Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie. Zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Smyczkowym im. V. Radoviciausa w Wilnie. Uczennica bardzo często koncertuje w Województwie Podlaskim w szczególności w Suwałkach . Za swoje osiągnięcia na zakończenie roku szkolnego 2007/08 otrzymała srebrny medal. O swoich osiągnięciach opowiedziała także w wywiadzie prasowym (Kazimierz nad Wisłą 2009)

Daria Turowska – lat 16, uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Szkoły Estradowej II stopnia im. Anny German. Daria jest bardzo zdolna, ma piękny głos, jest obiecującą wokalistką. Laureatka wielu festiwali ogólnopolskich i wojewódzkich dla młodych, utalentowanych wokalistów. Oprócz tego, że bierze udział w wielu konkursach, gra także na gitarze. Zdobyła również wyróżnienie w Finałowym koncercie VI Konkursu Recytatorskiego „Miejsce na wiersz”. Występowała także na Warsztatach Sztuki Estradowej „ZŁOTY TEMBR 2009”.

Olga Waluś – lat 11, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Olga choć młodego wieku wykazuje szczególne uzdolnienie wokalne. Kształci swój śpiew w Studiu Piosenki „Beciaki” w Suwałkach. W roku 2009 Olga wzięła udział w kilku prestiżowych – ogólnopolskich i międzynarodowych – konkursach i festiwalach. Zdobyła „Brązowy Aplauz” w Finale Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Warszawie, była Finalistką trzyetapowego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegi. Ponadto Olga jako członkini zespołu wokalnego „Beciaki” zajęła (w roku 2009) I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w Suwałkach. II miejsce w festiwalu „Kwietnik” w Kutnie, wyróżnienie na ww. Festiwalu w Koninie.

Patrycja Wierzbicka – lat 18, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Patrycja odznacza się wielkim zdolnościami w grze na klarnecie. Dzięki swojej pracowitości i dyscyplinie ma na swoim koncie liczne sukcesy. W kwietniu 2008 r. zajęła I miejsce na III Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie, oraz II miejsce w kategorii „Zespoły kameralne” w III Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym. Brała udział w Ogólnopolskich przesłuchaniach kameralnych zespołów instrumentów dętych szkół muzycznych II st. Warszawa 2009 jako laureat makroregionalnych przesłuchań w Olsztynie oraz udział w XXXIII ogólnopolskim konkursie zespołów kameralnych Szkół muzycznych II st. Wrocław 2009. Patrycja bierze czynny udział w życiu muzycznym szkoły jak i naszego regionu.

Jakub Zalewski – lat 10, uczeń Szkoły Podstawowej in. Jana Pawła II nr 10 w Łomży , oraz uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.w Łomży  w klasie trąbki. Kuba uczęszcza także na zajęcia Grupy teatralnej „Bez Nazwy” działającej przy Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży. Wykazał swój wielki talent i umiejętności aktorskie w wielu premierowych spektaklach m.in. „Jasełka”, ”Wszystkie smoki o tym wiedzą”. Zajął I miejsce na przeglądzie wojewódzkim Podlaskiego Forum Teatralnego Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku, oraz wyróżnienie za „Spokojność środków wyrazu artystycznego na jubileuszowych Spotkaniach Aktorów Lalkarzy Puławy 2008 r. Zagrał w kabarecie „Starsi panowie i nie tylko...”na II Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza”, a na kolejnej edycji zagrał w kabarecie „Uśmiech w kapeluszu” pokazując publiczności także swoje umiejętności wokalne oraz instrumentalne wykonując piosenkę Bogdana Łazuki „ Dzisiaj jutro zawsze będę Cię kochać” z solową partią na trąbce otrzymując wraz z grupą nagrodą Prezydenta Miasta Łomża. Jakub wystąpił także w wraz z Łomżyńską Filharmonią Kameralną w inscenizacji „Czterech Pór Roku” Antonio Vivaldiego.

Stanisław Bartosz Zyskowski – lat 18, uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego u prof. Jerzego Knetiga oraz równocześnie  - w klasie organów prof.  Piotra Grinholca. Jest osobą wyjątkowo utalentowaną czego dowodem jest kształcenie równocześnie w dwóch specjalnościach. Brał udział w XXVII Zimowym Kursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju, gdzie na koniec zagrali koncert w Dworku Chopina. Uczestniczył w wielu seminariach i warsztatach muzycznych m.in. V Ogólnopolskim Kursie wokalnym w Suwałkach, otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za profesjonalną pracę artystyczną. Stanisław dysponuje niezwykle wartościowym rodzajem głosu tenorowego. Brał czynny udział w licznych koncertach zarówno w wykonaniach zespołowych jak i solowych. Wraz z zespołem zajął II miejsce na IX Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń wieczorna”. Zwyciężał także w kategorii recytatorskiej.

Urszula Żukowska – lat 16, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Ula jest niezwykle utalentowana wokalnie. Jest wokalistką ”Studia Piosenki Beciaki” w Suwałkach. Wraz z zespołem dała wiele koncertów na terenie kraju i za granicą – w większości charytatywnych na rzecz społeczności miasta i okolic, dla Polaków na Litwie, z okazji WOŚP. Brała udział w wielu konkursach piosenki na terenie całego kraju i za granicą (np. Wilno – II miejsce). Została finalistką i laureatką  konkursów m.in. w Kownie, Warszawie, Suwałkach. Do ważnych sukcesów Uli można zaliczyć I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Suwałkach w zespole, I miejsce na Festiwalu Piosenki Radia Jard w Białymstoku. Pasja Uli jest śpiew, dlatego od 5 lat aktywnie uczęszcza na zajęcia wokalne.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook