Dodana: 5 marzec 2012 10:11

Zmodyfikowana: 5 marzec 2012 10:11

Pieniądze na Operę i Filharmonię Białostocką

Ministerstwo Kultury pokryje połowę kosztów utrzymania Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki – takie zapewnienie złożył minister Waldemar Dąbrowski.

W spotkaniu z szefem resortu kultury, które odbyło się 17 sierpnia 2005 w Warszawie, uczestniczyli marszałek Janusz Krzyżewski, wicedyrektor Departamentu Edukacji i Kultury UMWP Małgorzata Głąbicka oraz dyrektor Filharmonii Białostockiej Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

W trakcie rozmów ustalono szczegóły dotyczące współfinansowania przez ministerstwo nowopowołanej jednostki kultury pod nazwą Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami, w 2006 roku Samorząd Województwa Podlaskiego otrzyma ministerialne dofinansowanie na poziomie roku 2005. Ważne jest jednak również i to, że minister przekaże na budowę opery 5 mln zł, a 1 mln zł - na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

- To, co mieliśmy wcześniej w formie deklaracji ustnej, od wczoraj mamy na piśmie. Możemy to bilansować. Pieniądze, jakie gotowe jest wyłożyć ministerstwo uzupełnią wkład własny inwestora – czyli marszałka – powiedział Janusz Krzyżewski, marszałek województwa.

Od 2007 roku, koszty funkcjonowania tej placówki będą podzielone pomiędzy samorząd województwa i resort kultury po połowie.

 - Te głosy, które pytały o to, czy nas stać na to zostały - myślę stonowane. Będziemy bowiem teraz jedną z dwunastu instytucji w kraju o charakterze narodowym – ocenił dyrektor Filharmonii Białostockiej Marcin Nałęcz – Niesiołowski.

Podpisanie porozumienia w tej sprawie odbędzie się 9 września w Białymstoku. Nastąpi to w trakcie uroczystego koncertu, na którym minister kultury Waldemar Dąbrowski wręczy dla zasłużonych twórców z województwa podlaskiego nowe medale Gloria Artis.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Statut i zasady organizacyjne tej instytucji będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 29 sierpnia 2005 roku. 

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki wpisane jest na listę narodowych instytucji kultury.

27 czerwca na XXIX sesji sejmiku nieomal jednogłośnie, bo tylko z jednym głosem wstrzymującym radni przegłosowali uchwałę dotyczącą opery.

Przedmiotem działania Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki będzie realizacja takich form jak: opera, operetka, musical, balet, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, spektakle teatralne, działalność edukacyjna i kongresowa. 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook