Dodana: 18 luty 2020 15:12

Zmodyfikowana: 18 luty 2020 15:13

Promocja książki „Straty wojenne województwa białostockiego 1939-1945. Wybór materiałów archiwalnych”

Archiwum Państwowe Białymstoku zaprasza na promocję książki „Straty wojenne województwa białostockiego 1939-1945. Wybór materiałów archiwalnych”. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek (21.02) o god. 13.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 101.

Ilustracja do artykułu „Straty wojenne województwa białostockiego 1939-1945. Wybór materiałów archiwalnych”.jpg

W obecnym czasie trwa dyskusja nt. strat wojennych poniesionych przez Polskę w okresie II wojny światowej. Polska poniosła największe straty biologiczne i materialne (straty rzeczowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca). W wyniku ustaleń pomiędzy aliantami zachodnimi (głównie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) a Związkiem Sowieckim Polska musiała oddać ZSRS około 48% swojego terytorium na wschodzie. Większość strat powstała w trakcie okupacji niemieckiej. Nie oszacowano natomiast strat materialnych, jakie państwo polskie odniosło w wyniku działalności Armii Czerwonej w latach 1939–1945.

W zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku zachowało się wiele cennych dokumentów, które przedstawiają z jednej strony dane statystyczne obrazujące zniszczenia w Białymstoku i województwie białostockim, a z drugiej ludzkie tragedie (utrata bliskich, utrata zdrowia, czy dorobku całego życia). Są też wnioski znanych białostoczan, jak np. księdza Adama Abramowicza.

Książka została wydana przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

 

źródło: Archwiwum Państwowe w Białymstoku 
oprac.Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook