Dodana: 22 luty 2019 12:43

Zmodyfikowana: 22 luty 2019 12:43

Niepodległa Polska oczami malarzy - album

100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę a następnie Białystok - świętujemy na różne sposoby. Grupa malarzy polskich, którzy reprezentują rozmaite nurty artystyczne, ale których łączy patriotyzm, szacunek dla idei wolnego państwa i tradycji narodowej, uczciła setną rocznicę specjalnym pokonkursowym albumem „Wystawa malarstwa w stulecie niepodległości Polski 1918–2018”.

Ilustracja do artykułu Bój o Niepodległość.jpg

Projekt realizowany przez białostocką fundację „ArtHANZA” w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, obejmował organizację ogólnopolskiego konkursu malarskiego adresowanego do profesjonalnych artystów malarzy, wystawę obrazów „Suwerenna Niepodległa” prezentowaną w listopadzie 2018r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz wydanie albumu pt. „Wystawa malarstwa w stulecie niepodległości Polski 1918–2018”. Komu nie udało się zobaczyć prezentowanych na wystawie prac ma taką możliwość właśnie w wydanym albumie.

Artyści prezentujący w nim swoje prace to: Tomasz Awdziejczyk, Agma, Karol Bąk, Alicja Czerniak, Małgorzata Drozd-Witek, Maria Dziopak, Edward Gałustow, Sabina Maria Grzyb, Wacław Jagielski, Michał Janczuk, Magdalena Jankowska, Łukasz Jaruga, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Bogdan Klechowski, Kamil Emanuel Klonowski, Marcin Kołpanowicz, Ewa Kukowska, Jarosław Kukowski, Piotr Lemke, Janusz Lewandowski, Jacek Maślankiewicz, Dariusz Miliński, Andrzej  Muszyński, Daniel Pielucha, Stefan Rybi, Paweł Sadowski, Grzegorz Stec, Józef Stolorz, Janusz Wierzyński, Joanna Wisławska-Różnowicz, Eugeniusz Wiszniewski, Krzysztof Wiśniewski

Każdy z twórców prezentuje właściwy dla swej stylistyki zestaw obrazów, z których przynajmniej jeden jest zainspirowany ideą niepodległości Polski lub zrodził się z refleksji nad jej historią i współczesnością.

We wstępie do albumu czytamy: (…) Znana wypowiedź Stanisława Ignacego Witkiewicza: „U nas literatura była tylko funkcją walki o niepodległość – z chwilą jej osiągnięcia zdaje się kończyć beznadziejnie”, choć nie odnosiła się bezpośrednio do malarstwa, to niejednokrotnie traktowana była jako opinia tycząca ogólnie sztuki, w tym sztuki malarskiej. Niewątpliwie nadal toczy się dyskusja, czy wśród wielu nowoczesnych kierunków i prądów w sztuce malarstwo historyczne, a nawet ogólnie malarstwo zaangażowane społecznie i patriotycznie, ma sens, i jaka jest jego rola. Pomysłodawcy i realizatorzy niniejszego projektu również zadali sobie te pytania, ale nie było ich zamiarem sformułowanie na nie odpowiedzi wprost i we własnym imieniu. Przeciwnie, w założeniach projektu, w tym w warunkach ogłoszonego konkursu malarskiego, nie postawiono artystom żadnych wymogów co do formy i treści zgłaszanych prac. Także w aranżacji prezentowanej wystawy i doborze reprodukcji prac plastycznych do albumu nie wartościowaliśmy wypowiedzi artystycznych pod względem ich treści, ideowego przesłania czy rodzaju estetyki. Jedynym czynnikiem wiążącym wytwory tej aktywności artystycznej jest zatem motywacja ich powstania, związana z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Pragnęliśmy pokazać autentyczne i niczym nieskrępowane wyobrażenia, wizje, symbolikę, emocje lub przemyślenia współczesnych, uznanych w świecie sztuki osobowości artystycznych w odniesieniu do wydarzenia historycznego istniejącego w zbiorowej historycznej pamięci narodowej.

fotografie oraz materiał w pdf - fundacja „ArtHANZA”

facebook