Dodana: 14 kwiecień 2020 13:50

Zmodyfikowana: 14 kwiecień 2020 14:11

„Mural – Sowieckie deportacje na wschód”. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 08 kwietnia 2020 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Mural – Sowieckie deportacje na wschód” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu Jeńcy2.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 21 kwietnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot. wikipedia.org

Pliki do pobrania

facebook