Dodana: 12 luty 2019 11:29

Zmodyfikowana: 12 luty 2019 11:29

Konkurs na udzielenie dotacji na prace przy zabytkach

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego br.

Ilustracja do artykułu 538x0 (1).jpg

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Obiekt zabytkowy musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego.

Wnioski należy składać elektronicznie przez stronę www.witkac.pl. Znaleźć na niej można też wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące konkursu, a także na Wrotach Podlasia w zakładce „dotacje na zabytki”.

Szczegółowych informacji udziela Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Referat Ochrony Dziedzictwa Narodowego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pokój 308.; e-mail: malgorzata.mruczek@wrotapodlasia.pl, adam.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl, tel. (85) 66 54 510.

facebook