Dodana: 12 maj 2020 12:15

Zmodyfikowana: 12 maj 2020 12:24

Grajewska Izba Historyczna otwarta dla zwiedzających

Od poniedziałku (11.05) Grajewska Izba Historyczna (GIH) została udostępniona zwiedzającym. Wprowadzono nowe zasady obowiązujące w czasie zagrożenia epidemicznego.

Ilustracja do artykułu GIH.jfif

GIH będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Osoby zwiedzające mają obowiązek zasłonięcia twarzy własnymi maskami ochronnymi. Na salach ekspozycyjnych może maksymalnie przebywać 5 osób w sali wystaw stałych, oraz 3 osoby w sali wystaw czasowych.

Ponadto u zwiedzających jest wymagane zachowanie od siebie 1,5 m odstępu. Jednakże wymagana odległość nie dotyczy rodzin z małymi dziećmi i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przed wejściem na teren Grajewskiej Izby Historycznej należy również pamiętać o obowiązku czyszczenia rąk płynem dezynfekcyjnym.

Źródło/Fot.: Grajewska Izba Historyczna

oprac. Cezary Rutkowski

facebook