Dodana: 21 luty 2019 08:37

Zmodyfikowana: 21 luty 2019 08:37

Dotacje na działania kulturalne na rok 2019

Wystawy, koncerty, festiwale, konferencje, widowiska, wydawnictwa, filmy, publikacje, konkursy, warsztaty - na tego typu przedsięwzięcia w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zarząd województwa podlaskiego udzielił dotacji.

Ilustracja do artykułu human-2944064_1280.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

W załączniku na dole strony lista dotowanych zadań oraz lista podmiotów, którym zostały przyznane nagrody rzeczowe.

W konkursie złożono w sumie 252 oferty (z czego 41 nie spełniło wymogów formalno-prawnych). Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zdecydował o dofinansowaniu 127 zadań publicznych na łączną kwotę 1.052.000 zł.

POSTĘPOWANIE PO PRZYZNANIU DOTACJI PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W celu zawarcia umowy, należy skontaktować się z tutejszym Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 537 lub na podany adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl. Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, pracownik Departamentu odblokuje dotowaną ofertę w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Aktualizacji podlega:
- harmonogram,
- kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Ofertę należy zaktualizować co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, aby możliwe było przygotowanie umowy. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.
W celu odebrania proponowanych nagród rzeczowych prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 537, 85 66 54 532, 85 66 54 534 lub na podany adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl

fot. pixabay

facebook