Dodana: 20 listopad 2020 09:02

Zmodyfikowana: 20 listopad 2020 09:02

21.11 - Światowy Dzień Telewizji

Światowy Dzień Telewizji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu upamiętnienia obrad pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.

Telewizor z grafiką Dzień Telewizji

W tym dniu stacje telewizyjne na świecie emitują programy związane z zagadnieniami pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. Promowane są także tematy związane z kulturą. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas Światowego Dnia Telewizji jest wpływ telewizji na społeczeństwo. Omawiane są także zalety i wady płynące z oglądania telewizji.

Prekursorem telewizji w Polsce był Jan Szczepanik zwany „polskim Edisonem". Wynalazca w 1897 roku opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym oraz w Stanach Zjednoczonych „telektroskop" — „czyli aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności". Udoskonalone urządzenie pojawiło się na Wystawie światowej w Paryżu jako „telefot". Historia telewizji w Polsce rozpoczęła się w 1937 roku, kiedy w Warszawie została uruchomiona pierwsza eksperymentalna stacja telewizyjna. Miała ona charakter publiczny i nadawała program pod nazwą TVP1. Próbna transmisja telewizji odbyła się 26 sierpnia 1939 roku w Warszawie, z udziałem Mieczysława Fogga, zaś pierwszym filmem wyemitowanym przez przedwojenną telewizję polską była „Barbara Radziwiłłówna" Po zakończeniu Il wojny światowej rozpoczął się okres rozwoju polskiej telewizji.

Światowy Dzień Telewizji jest okazją do poznania historii powstania telewizji oraz do zastanowienia się nad jej przyszłością i rozwojem.

oprac. Paulina Dulewicz

facebook