Dodana: 25 marzec 2019 09:26

Zmodyfikowana: 25 marzec 2019 09:26

Trzecia odsłona Przystanku Historia w Książnicy Podlaskiej

W ramach cyklu odbędzie się promocja albumu „W godzinie próby. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy” autorstwa Anny Chmielewskiej, Jolanty Drozdowskiej i Justyny Gogolewskiej. Spotkanie z historią odbędzie się 26 marca w Książnicy Podlaskiej.

Ilustracja do artykułu ph.jpg

 Album ukazuje losy żołnierzy formacji niepodległościowych działających po lipcu 1944 r. na Białostocczyźnie za pomocą fotografii zachowanych w Archiwum IPN. Podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza – „My jesteśmy z miast i wiosek polskich…” – ukazuje podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie przez pryzmat poszczególnych organizacji i oddziałów. Część druga – Między bohaterstwem a zdradą – poświęcona jest losom wybranych żołnierzy podziemia. Obie części zawierają bogatą ikonografię uzupełnioną informacją historyczną – najczęściej w postaci biogramów. Całość poprzedzona jest wstępem, w którym scharakteryzowano organizacje niepodległościowe na Białostocczyźnie w latach 1944–1957. (źródło: ipn.gov.pl)

Na promocję albumu zapraszają Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

26 marca, godz. 17.00 
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
(ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A) 
audytorium na VI piętrze
Wstęp wolny

 mat. od org.

facebook