Dodana: 21 maj 2019 12:40

Zmodyfikowana: 21 maj 2019 12:40

Środa Literacka – „Białoruski Tristan”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na spotkanie w ramach cyklu „Środy Literackie” z prof. Lilią Citko z Uniwersytetu w Białymstoku

Ilustracja do artykułu Białoruski Tristan afisz.jpg

"Białoruskim Tristanie" to rękopis ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pierwsze polskie tłumaczenie białoruskiej wersji legendy o rycerzu Tristanie jest częścią kodeksu z XVI i XVII wieku, przechowywanego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Cały zabytkowy kodeks  stanowi jedną z pereł zbiorów biblioteki, a jego najcenniejszy fragment, tzw. Białoruski Tristan, został w 2014 roku wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć świata”. Chcąc przybliżyć treść białoruskiej wersji legendy o Tristanie i Izoldzie, a tym samym wypełnić pewną naukową lukę, Biblioteka Raczyńskich zdecydowała o wydaniu tłumaczenia rękopisu na język polski. Tego trudnego zadania podjęła się dr hab., prof. UwB Lilia Citko profesor nadzwyczajny językoznawstwa w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka trzech książek, współautorka dwutomowego słownika z zakresu antroponimii historycznej, autorka wstępu i redaktor reedycji słownika cerkiewnosłowiańsko-polskiego (Supraśl 1722), autorka ponad 90 artykułów naukowych i recenzji. Prowadzi badania w zakresie języka piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, historii języków wschodniosłowiańskich oraz onimii pogranicza polsko-ruskiego. Jej zainteresowania naukowe to: językoznawstwo historyczne i arealne, onomastyka, dialektologia.

Podczas spotkania o "Białoruskim Tristanie" opowie też Karolina Tomczyk-Kozioł - historyk i archiwista, pracownik Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich, w którym zajmuje się głównie popularyzacją zbiorów (organizacja wystaw, pokazów i prelekcji).

Spotkanie poświęcone „Białoruskiemu Tristanowi” odbędzie się 22 maja 2019 r. o godz. 17.00 w budynku głównym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, VI piętro.

WSTĘP WOLNY

mat. Książnica Podlaska, kultura.onet.pl/oprac.art 

 

facebook